Testul 5

Accesează această pagină și citește rezolvările testului 5 de antrenament la biologie vegetală din 2021.

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Cele trei învelișuri ale globului ocular al mamiferelor sunt: ................, ................ și retina. 

B 6 puncte 

Numiți două boli ale sistemului nervos central la om; scrieţi în dreptul fiecărei boli câte o manifestare. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Bronşita este o afecțiune a sistemului: 

a) digestiv 

b) excretor 

c) locomotor 

d) respirator 

2. Aparține scheletului membrului inferior al omului: 

a) humerusul 

b) radiusul 

c) tibia 

d) ulna 

3. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 66 cromozomi, are: 

a) 2n = 66 cromozomi 

b) 2n = 33 cromozomi 

c) n = 66 cromozomi 

d) n = 33 cromozomi 

4. Ovarul mamiferelor: 

a) conţine numeroşi foliculi 

b) este celulă haploidă 

c) este fecundat de spermatozoid 

d) reprezintă gonada masculină 

5. Androceul florii angiospermelor este alcătuit din totalitatea: 

a) carpelelor 

b) petalelor 

c) sepalelor 

d) staminelor

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Puritatea gameților și codominanța sunt legi mendeliene ale eredității. 

2. Fermentația lactică este un tip de respirație anaerobă. 

3. Astigmatismul este o deficiență de auz.

Rezolvare

A. sclerotica, coroida

B. 

Boala Huntington – ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Sistemul circulator al mamiferelor este alcătuit din inimă şi vase de sânge. 

a) Numiți cele două compartimente ale inimii prin care circulă sânge oxigenat și vasele mari de sânge cu care comunică aceste două compartimente ale inimii. 

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii”. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui tânăr, ştiind următoarele: - sângele reprezintă 7% din masa corpului; 

  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului tânărului este de 71 Kg. Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două soiuri de crizanteme care se deosebesc prin două perechi de caractere: dimensiunea și culoarea florilor. Un soi de crizanteme are flori mici (m) și de culoare albă (A), iar celălalt soi de crizanteme are flori mari (M) și de culoare mov (a). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor doi părinți; 

b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1; 

c) numărul combinaţiilor din F2 care au flori de culoare mov; genotipul indivizilor din F2 cu flori mici de culoare mov. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A. 

a) Cele două compartimente ale inimii prin care circulă sângele oxigenat sunt atriul stâng și ventriculul stâng. Aceste două copartimente comunică direct cu cele 4 vene pulmonare (atriul stâng), respectiv cu artera aortă (ventriculul stâng).

b) Sângele conține globule roșii, iar acestea conțin hemoglobina, o proteină specializată în ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemul digestiv al mamiferelor este alcătuit din tub digestiv şi glande anexe. 

a) Caracterizaţi hepatita, precizând: o cauză, o manifestare, o măsură de prevenire. 

b) Explicaţi rolul sucului pancreatic în digestia proteinelor. c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Stomacul la mamifere
  • Intestinul gros

2. 16 puncte 

Lumea vie este încadrată în cinci regnuri. Două dintre aceste regnuri cuprind plantele, respectiv animalele. 

a) Precizaţi alte două regnuri și câte un reprezentant pentru fiecare regn. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Amfibienii sunt vertebrate”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Angiospermele”. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

...

c) Stomacul este un organ musculo-cavitar cu rol în digestia alimentelor. Acesta este căptușit cu mucoasa gastrică care are rol de apărare împotriva sucului gastric, care conține acid clorhidric și descompune moleculele mari, mai ales proteinele.

Intestinul gros reprezintă ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in