Testul 4

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

În procesul digestiei, sărurile ................ au rol în emulsionarea ................ . 

B 6 puncte 

Numiți două grupe de cordate; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte o caracteristică a acesteia. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Din regnul Plante fac parte: 

a) briofitele 

b) eubacteriile 

c) euglenele 

d) sporozoarele 

2. Hidrozoarele sunt: 

a) anelide 

b) celenterate 

c) cefalopode 

d) cestode 

3. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 8 cromozomi, are: 

a) 2n = 8 cromozomi 

b) 2n = 4 cromozomi 

c) n = 8 cromozomi 

d) n = 4 cromozomi 

4. La realizarea funcției de nutriţie a organismelor participă sistemele: 

a) circulator și digestiv 

b) excretor şi locomotor 

c) muscular şi circulator 

d) nervos şi digestiv 

5. Fruct uscat indehiscent, întâlnit la angiosperme, este: 

a) capsula 

b) păstaia 

c) samara 

d) silicva

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Candidoza este una dintre bolile cu transmitere sexuală la om. 

2. Corneea, umoarea apoasă, coroida şi umoarea sticloasă formează sistemul optic al ochiului mamiferelor. 

3. Fermentația alcoolică este un tip de respirație aerobă.

Rezolvare

A. În procesul digestiei, sărurile biliare au rol în emulsionarea grăsimilor.

B. Acraniate - posedă coardă dorsală (notocord), care...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

La mamifere, sângele circulă prin sistemul circulator închis, alcătuit din inimă şi vase de sânge. 

a) Precizați următoarele: un rol al sângelui; o asemănare și o deosebire dintre hematii și leucocite. 

b) Explicaţi rolul miocardului din structura inimii. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului persoanei este de 55 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte 

Se încrucişează două plante care se deosebesc prin două perechi de caractere. O plantă are frunze mari (M) și flori de culoare portocalie (g), iar cealaltă plantă are frunze mici (m) și flori de culoare galbenă (G). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor doi părinți; 

b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1; 

c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoarea galbenă a florilor; genotipul indivizilor din F2 cu frunze mici şi flori de culoare portocalie. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A.

a)  Sângele are rolul de a aproviziona țesuturile cu oxigen și substanțe nutritive, fiind responsabil și de menținerea homeostaziei.

Atât leucocitele, cât și hematiile sunt...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Măduva spinării şi encefalul sunt componente ale sistemului nervos central al mamiferelor. 

a) Precizați un rol și două componente structurale ale măduvei spinării. 

b) Explicaţi rolul ariilor corticale senzitive. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

  • Diencefalul
  • Cerebelul și rolul său

2. 16 puncte 

Autotrofia și heterotrofia sunt moduri de nutriţie întâlnite în lumea vie. 

a) Precizaţi un alt tip de nutriție întâlnit în lumea vie și o caracteristică a acestuia. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Una dintre condițiile necesare realizării procesului de fotosinteză este prezența pigmenților asimilatori”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Nutriția la fungi”. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Măduvă spinării are rolul de a conduce impulsul nervos de la creier la sistemul nervos periferic și invers.  În structura sa prezintă substanță albă la exterior și substanță cenușie la interior. 

b) Rolul ariilor corticale senzitive este de a integra informații din exterior și de a...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in