Lock

Testul 2

Lock

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

La mamifere, mugurii gustativi conțin celule ............... și celule ………… . 

B 6 puncte 

Numiţi două tipuri reprezentative de fructe întâlnite la angiosperme; scrieţi în dreptul fiecărui tip reprezentativ câte un exemplu de fruct. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Sunt artropode: 

a) cefalopodele 

b) hirudineele 

c) insectele 

d) nematodele 

2. Celulele cu con sunt: 

a) absente în foveea centralis 

b) chemoreceptori 

c) cu neuronii multipolari în relație sinaptică 

d) sensibile la culorile roșu, verde și albastru 

3. La mamifere, ovarele sunt: 

a) alcătuite din numeroase tuburi seminifere 

b) locul formării corpului galben 

c) glande anexe ale sistemului reproducător 

d) gameții feminini haploizi 

4. Respiraţia aerobă: 

a) constă în oxidarea parțială a substanțelor organice 

b) necesită prezenţa oxigenului atmosferic 

c) produce o cantitate mică de energie 

d) se mai numeşte şi fermentaţie, la microorganisme 

5. Rinichiul mamiferelor este: 

a) alcătuit din unități microscopice numite calice 

b) organ cu rol în formarea urinei 

c) localizat în partea ventrală a cavității abdominale 

d) una dintre căile urinare

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Ascomicetele și Bazidiomicetele fac parte din regnul Plante. 

2. Surditatea și astigmatismul sunt deficiențe senzoriale la om. 

3. În țesutul osos spongios, lamelele osoase se dispun concentric în jurul unor canale.

Rezolvare

A. chemosensibile ciliate, epiteliale de susținere

B. Drupă...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Inima şi vasele de sânge - artere, vene, capilare - sunt componente ale sistemului circulator al mamiferelor.

a) Caracterizați inima, precizând: localizarea, două caracteristici structurale și rolul îndeplinit. 

b) Comparați sistemul venos cu sistemul arterial, precizând o asemănare și o deosebire dintre acestea. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului persoanei este de 79 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte

Se încrucişează două soiuri de fasole, unul cu păstăi curbate, de culoare verde-deschis (CCVV) şi altul cu păstăi drepte, de culoare galbenă (ccvv). În prima generaţie, F1, se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) fenotipul organismelor din F1; 

b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote; genotipul organismelor din F2 care au păstăi drepte și de culoare verde-deschis. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A.

a) 

Inima este localizată în cutia toracică în mediastin (spațiul dintre plămâni). Inima este alcătuită din patru camere - două atrii și două ventricule -, iar la exterior pereții inimii sunt compuși din...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte

Măduva spinării şi encefalul sunt componente ale sistemului nervos central al mamiferelor. 

a) Caracterizaţi cerebelul, precizând: două componente structurale, două roluri îndeplinite. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Reflexele care au centrii în trunchiul cerebral sunt reflexe necondiționate”

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Măduva spinării – reflexe somatice.
  • Epilepsia – cauze și manifestări.

2. 16 puncte

În lumea vie, în funcție de sursa de carbon, există două moduri fundamentale de nutriție: autotrofă și heterotrofă. Mamiferele se hrănesc heterotrof, iar plantele, în marea lor majoritate, se hrănesc autotrof. 

a) Precizaţi glandele anexe, componente ale sistemului digestiv al mamiferelor, care sunt localizate în cavitatea abdominală, precum și secrețiile produse de acestea. 

b) Explicați afirmația următoare: „Saliva are rol în digestia chimică a unor alimente”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fotosinteza la plante - importanță”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Cerebelul este alcătuit din trei lobi: lobul floculonodular, lobul anterior și lobul posterior. Cerebelul este conectat la trunchiul cerebral prin trei perechi de cordoane de substanță albă, numite pedunculi cerebeloși. Funcțiile sale includ reglarea tonusului muscular și menținerea echilibrului. 

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in