Testul 12

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Segregarea ................ a perechilor de caractere este una dintre legile ................ ale eredităţii. 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de grupe de fungi; scrieţi în dreptul fiecărei grupe de fungi câte o caracteristică a acesteia. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Păsările sunt: 

a) artropode 

b) cestode 

c) platelminți 

d) vertebrate 

2. Exemplu de fruct cărnos, întâlnit la angiosperme, este: 

a) baca 

b) capsula 

c) nuca 

d) păstaia 

3. Fermentaţia alcoolică este: 

a) folosită la prepararea murăturilor 

b) produsă de ciuperci unicelulare 

c) un tip de respiraţie aerobă 

d) specifică bacteriilor din bălți 

4. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 8 cromozomi are: 

a) 2n = 8 cromozomi 

b) 2n = 4 cromozomi 

c) n = 8 cromozomi 

d) n = 4 cromozomi 

5. La mamifere (om), ovarele: 

a) conţin numeroşi foliculi 

b) sunt glande anexe ale sistemului reproducător 

c) reprezintă gonadele bărbăteşti 

d) sunt fecundate de spermatozoizi

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Rinichii sunt localizați în cavitatea toracică. 

2. Funcţiile de relație ale organismelor se realizează cu participarea sistemelor nervos și respirator. 

3. Retina conține celule fotosensibile.

Rezolvare

A. Independentă, mendeliene.

B. Ascomycota – ciuperci saprofite sub formă de filamente care ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Sedentarismul este una dintre cauzele aterosclerozei. 

a) Precizaţi alte două cauze ale aterosclerozei, două manifestări și o măsură de prevenire. 

b) Explicaţi afirmația următoare: „Ateroscleroza poate fi o cauză a accidentului vascular cerebral”. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui sportiv de performanță, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 8% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului sportivului este de 88 Kg. Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două plante care se deosebesc prin două perechi de caractere: forma şi dimensiunea frunzelor. Frunzele ovale (O) şi mari (M) sunt caractere dominante, iar frunzele lanceolate (o) şi mici (m) sunt caractere recesive. Una dintre plante are frunze ovale şi mari, fiind homozigotă pentru ambele caractere, iar cealaltă plantă are frunze lanceolate şi mici. În F1 se obţin descendenţi hibrizi. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile celor două plante; 

b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1; 

c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru forma frunzelor; genotipul indivizilor din F2 cu frunze ovale şi mici. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A.

a) Cauze ale aterosclerozei pot fi colesterolul crescut sau fumatul. Boala se manifestă prin scăderea elasticității vaselor de sânge și creșterea tensiunii arteriale. O măsură de prevenire constă în adoptarea unui stil de viață sănătos cu o dietă săracă în grăsimi. 

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

În funcție de sursa de carbon, în lumea vie sunt întâlnite modul de nutriție autotrof și modul de nutriție heterotrof. 

a) Scrieți ecuația chimică generală a fotosintezei. 

b) Explicați afirmaţia următoare: „Ficatul participă la digestia intestinală a lipidelor”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Nutriția parazită
  • Digestia intracelulară

2. 16 puncte 

Ventilația pulmonară presupune două mișcări respiratorii: inspirația și expirația. 

a) Precizaţi trei caracteristici ale expirației. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Globulele roșii au rol în transportul gazelor respiratorii”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Boli ale sistemului respirator la om”. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) CO2 + H2O (în prezența luminii) = C6H12O6 + O2

b) Ficatul secretă bila, eliberată în intestinul subțire și care are rol în emulsionarea grăsimilor. Prin emulsionare, acestea devin accesibile lipazelor în procesul de digestie. Prin urmare, ficatul participă la digestia intestinală a lipidelor.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in