Testul 10

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

În funcție de dispunerea lamelelor osoase, țesutul osos este de două tipuri: ……..…… și ………….. . 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de protiste; scrieţi în dreptul fiecărui exemplu câte o caracteristică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Este țesut vegetal embrionar: 

a) colenchimul 

b) epiderma 

c) meristemul apical 

d) sclerenchimul 

2. Nematodele sunt: 

a) anelide 

b) artropode 

c) nematelminți 

d) platelminți 

3. Exemplu de fruct uscat indehiscent, întâlnit la angiosperme, este: 

a) capsula 

b) drupa 

c) nuca 

d) păstaia 

4. Este deficiență senzorială întâlnită la om: 

a) epilepsia 

b) paralizia 

c) scleroza în plăci 

d) surditatea 

5. Substanța cenușie a măduvei spinării: 

a) are rol de conducere a impulsurilor nervoase 

b) este alcătuită din axonii neuronilor 

c) este localizată central 

d) este dispusă în jurul substanței albe

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Evidențierea fotosintezei se face prin procedee bazate pe consumul de oxigen. 

2. Sucul pancreatic conține amilază care transformă amidonul în maltoză. 

3. Coroida și cristalinul sunt componente ale sistemului optic al globului ocular

Rezolvare

A. compact, spongios

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Hipertensiunea arterială este una dintre bolile sistemului circulator al omului, alcătuit din inimă şi vase de sânge. Inima este un organ musculos, învelit de pericard.

a) Caracterizaţi hipertensiunea arterială, precizând: o cauză, trei manifestări, o măsură de prevenire. 

b) Explicaţi rolul pericardului. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 8% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului persoanei este de 107 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două soiuri de garoafe care se deosebesc prin două perechi de caractere. Un soi de garoafe are flori mari (M), de culoare roșie (R), iar celălalt soi de garoafe are flori mici (m), de culoare albă (r). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile celor două soiuri de garoafe; 

b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1; 

c) numărul combinaţiilor din F2, heterozigote pentru culoarea florilor; genotipul indivizilor din F2 cu flori mici şi de culoare roșie. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 

Rezolvare

A.

a) Hipertensiunea arterială poate fi cauzată de malformații congenitale ale vaselor de sânge. Se poate manifesta prin dureri de cap, hemoragie nazală, amețeală și poate fi prevenită prin evitarea sedentarismului sau a consumului excesiv de sare. 

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Celula reprezintă unitatea structurală și funcțională a vieții. 

a) Precizați două tipuri de diviziune celulară indirectă. 

b) Comparaţi mitocondria cu cloroplastul, precizând o asemănare și o deosebire între aceste organite celulare. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Legile mendeliene ale eredității
  • Ciclul celular

2. 16 puncte 

Digestia, circulația, respirația și excreția participă la realizarea funcțiilor de nutriție ale organismelor. 

a) Precizați două tipuri de digestie întâlnite la animale. b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „La mamifere, în timpul inspirației, volumul pulmonar crește”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Circulația la plante – forțe care contribuie la circulația sevelor”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Mitoza, meioza.

b) Asemănare – diviziunea mitocondriei și a cloroplastului este independentă de diviziunea celulară. 

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in