Lock

Testul 1

Lock

Citește aici rezolvările tuturor subiectelor din cadrul testului de antrenament 1 pentru bacul la biologie vegetală și animală din 2021!

Subiectul I

30 de puncte

A. 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Glande anexe aparținând sistemului reproducător masculin la om sunt: ............. și ............ . 

B. 6 puncte 

Numiți două deficiențe senzoriale la om; scrieți în dreptul fiecărei deficiențe senzoriale câte o cauză. 

C. 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Din grupul protistelor fac parte: 

a) briatele 

b) eubacteriile 

c) filicatele 

d) sporozoarele 

2. Anurele sunt: 

a) anelide 

b) artropode 

c) cordate 

d) reptile 

3. Stomacul mamiferelor: 

a) este glandă anexă a tubului digestiv 

b) este localizat în cavitatea toracică 

c) realizează digestia intracelulară la mamifere 

d) participă la digestia lipidelor 

4. La mamifere, emisferele cerebrale: 

a) prezintă la exterior scoarța cerebeloasă 

b) se leagă de bulb prin trei perechi de pedunculi 

c) sunt unite prin punți de substanță albă 

d) sunt acoperite parțial de diencefal 

5. Rinichii: 

a) au sub capsula fibroasă zona corticală 

b) conțin calice în zona medulară 

c) sunt alcătuiți din neuroni 

d) sunt protejați de o pleură fibroasă

D. 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Urechea medie conține receptori vestibulari. 

2. Prin respirație, plantele oxidează substanțe organice pentru obținerea de energie. 

3. Seva brută circulă prin vasele liberiene ale plantelor. 

Rezolvare

A. Veziculele seminale, prostata.

B. Două deficiențe senzoriale la om: miopia și astigmatismul

Cauze: ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. 18 puncte 

Sângele circulă prin vasele de sânge în tot organismul, îndeplinind diverse roluri. 

a) Numiți două vase mari de sânge prin care sângele circulă de la inimă spre restul corpului și cele două compartimente ale inimii din care sângele este pompat în aceste vase. 

b) Numiți două tipuri de elemente figurate ale sângelui, precizând câte un rol pentru fiecare tip de element figurat numit. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 8% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului persoanei este de 64 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B. 12 puncte 

Se încrucişează două plante care se deosebesc prin două perechi de caractere: forma și dimensiunea fructelor. Fructele ovale (A) şi mari (B) sunt caractere dominante, iar fructele rotunde (a) şi mici (b) sunt caractere recesive. Un părinte are fructe ovale și mari, iar celălalt părinte are fructe rotunde și mici. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părintelui cu ambele caractere recesive; 

b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) numărul combinațiilor din F2 cu fructe ovale; genotipul organismelor din F2 care au fructe rotunde și mari. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 

Rezolvare

A.

a) Artera aortă și artera pulmonară; ventriculul stâng și ventriculul drept.

...

B.

...

b) AB, Ab, ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sensibilitatea și mișcarea sunt funcții prezente atât în lumea vegetală, cât și în lumea animală. 

a) Precizați trei tipuri de mișcări caracteristice plantelor. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Membrele mamiferelor sunt adaptate diferitelor medii de viață”

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Pielea – structură.
  • Măduva spinării – rol.

2. 16 puncte 

Funcţiile de nutriţie asigură întreținerea vieții unui organism. 

a) Precizaţi trei modalităţi de evidenţiere a fotosintezei la plante. 

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Transpirația favorizează circulația la plante.”

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Respirația anaerobă”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Tropismele, nastiile, nutațiile.

b) 

Membrele mamiferelor au evoluat în mod diferit de-a lungul timpului, adaptându-se la mediul de viață specific fiecărei specii. Adaptări speciale ale membrelor anterioare se pot remarca ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in