Testul 9

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Ficatul secretă un suc digestiv numit ..............., cu rol în digestia ............... . 

B 6 puncte 

Numiţi două componente ale sistemului reproducător masculin. Asociaţi fiecare componentă cu o caracteristică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Pectoralii sunt muşchi scheletici care aparțin: 

a) capului 

b) trunchiului 

c) membrului inferior 

d) membrului superior 

2. Este os al centurii scapulare: 

a) coxalul 

b) clavicula 

c) femurul 

d) tibia 

3. Participă la realizarea funcțiilor de nutriţie ale organismului uman sistemul: 

a) muscular 

b) osos 

c) reproducător 

d) respirator 

4. Celulele cu bastonașe:

a) lipsesc în pata galbenă 

b) sunt fotoreceptori 

c) sunt localizate în sclerotică 

d) sunt lipsite de pigmenți 

5. Atriul stâng al inimii primește sânge oxigenat din: 

a) artera aortă 

b) artera pulmonară 

c) venele cave 

d) venele pulmonare

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Sucul gastric este lipsit de enzime. 

2. Anexita și nefrita sunt afecţiuni ale sistemului excretor. 

3. Diabetul insipid este o boală endocrină.

Rezolvare

A. 

Ficatul secretă un suc digestiv numit bilă, cu rol în digestia lipidelor.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

ADN-ul și ARN-ul sunt prezenți în celula eucariotelor. 

a) Precizați o asemănare și o deosebire între ADN și ARN. 

b) Sinteza unei proteine plasmatice se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 416 nucleotide, dintre care 74 conţin citozină. Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: CGGTTTAGA.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

O persoană este supusă unei intervenţii chirurgicale în timpul căreia pierde o cantitate mică de sânge. Este necesară o transfuzie de sânge. Persoana are grupa de sânge B şi Rh negativ. 

Precizați următoarele: 

a) aglutinina/anticorpul din plasma sangvină a acestei persoane; 

b) două exemple de grupe de sânge ale unor posibili donatori pentru această persoană; motivați răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A.

a) O asemănare între ADN și ARN este că ambele au ca unitate de bază nucleotida.

O deosebire între ADN și ARN este faptul că în structura ARN-ului baza azotată ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Respirația este una dintre funcțiile vitale ale organismului uman. Nerespectarea regulilor de igienă poate fi cauza unor afecțiuni respiratorii. 

a) Numiți trei afecțiuni respiratorii. 

b) Explicați afirmaţia următoare: „Între capacitatea pulmonară (totală) și capacitatea vitală există asemănări și deosebiri”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Rolul globulelor roșii în transportul gazelor respiratorii.
  • Expirația.

2. 16 puncte 

Sistemul nervos, analizatorii participă la realizarea funcției de relație a organismului uman. 

a) Clasificaţi sistemul nervos din punct de vedere topografic și din punct de vedere funcțional. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Celulele cu conuri au rol în realizarea vederii în culori”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Segmentele unui analizator” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate

Rezolvare

..

2.

c) „Segmentele unui analizator”                       

Cele șase noțiuni: receptor, stimul, impuls nervos, cale nervoasă, scoarță cerebrală, senzație

Un analizator este alcătuit din 3 segmente: periferic, intermediar și central. Segmentul periferic (receptorul) este formațiunea care percepe o anumită formă de energie din mediu sub formă de ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in