Testul 8

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Guşa endemică, acromegalia, ............... sunt boli .............. . 

B 6 puncte 

Numiţi două afecțiuni ale sistemului reproducător. Asociaţi fiecare afecțiune cu o caracteristică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Funcţiile de nutriţie ale organismului uman se realizează cu participarea sistemelor: 

a) circulator și respirator 

b) digestiv şi nervos 

c) muscular şi osos 

d) respirator şi muscular 

2. Rinichii: 

a) au ca unitate structurală și funcțională nefronul 

b) preiau urina din vezica urinară și o elimină la exterior 

c) sunt componente ale căilor urinare 

d) sunt situați în regiunea dorsală a cavității toracice 

3. Componentă a sistemului reproducător feminin este: 

a) anusul 

b) ovarul 

c) prostata 

d) ureterul 

4. Celulele cu conuri: 

a) conţin pigmenţi fotosensibili 

b) lipsesc în pata galbenă 

c) sunt mecanoreceptori 

d) sunt localizate în sclerotică 

5. Venele cave: 

a) aparţin circulaţiei mici a sângelui 

b) preiau sângele din ventriculul drept al inimii 

c) transportă sânge de la inimă spre corp 

d) transportă sânge cu dioxid de carbon

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Capacitatea pulmonară (totală) reprezintă suma dintre capacitatea vitală şi volumul curent. 

2. Scheletul corpului uman cuprinde: scheletul capului, scheletul trunchiului şi scheletul membrelor. 

3. Pancreasul endocrin secretă suc pancreatic, cu rol digestiv.

Rezolvare

A. Gușa endemică, acromegalia, diabetul insipid sunt boli endocrine.

B. 

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Acizii nucleici din celula eucariotă sunt reprezentați de ADN și de mai multe tipuri de ARN. 

a) Precizați două tipuri de ARN implicate în procesul de sinteză a proteinelor și rolul fiecărui tip de ARN, în cadrul acestui proces. 

b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 204 nucleotide, dintre care 30 conţin timină. 

Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGGCAATTT.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Doi pacienți ai unui spital au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestora evidenţiază absența, la un pacient, a ambelor tipuri de aglutinogene/antigene, iar la celălalt pacient prezența ambelor tipuri de aglutinogene/antigene. 

Precizați următoarele: 

a) grupele de sânge ale celor doi pacienți; 

b) grupa/grupele de sânge ale unor posibili donatori comuni pentru cei doi pacienţi; motivați răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A. 

a) Două tipuri de ARN implicate în procesul de sinteză a proteinelor sunt: ARN mesager (ARNm) și ARN de transfer (ARNt). Rolul ARN-ului mesager este de a transmite codul genetic copiat de pe ADN la locul unde se realizează procesul de translație, iar rolul ARN-ului de transfer este de a transfera un aminoacid la locul de sinteză al proteinelor.

b) 

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Analizatorii împreună cu mai multe sisteme de organe participă la realizarea funcției de relație a organismului. 

a) Numiți trei căi de conducere descendente medulare. 

b) Explicați afirmaţia următoare: „Leziuni la nivelul segmentului intermediar/de conducere al analizatorului auditiv pot afecta formarea senzației de auz”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. 

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Tipuri de contracții ale mușchilor scheletici.
  • Fiziologia analizatorului cutanat.

2. 16 puncte 

Digestia este una dintre funcţiile organismului uman. 

a) Caracterizaţi sucul digestiv care participă la transformările chimice ale alimentelor în stomac precizând: numele sucului digestiv, un exemplu de enzimă din compoziţia acestuia, un exemplu de substanţe asupra cărora acţionează enzima respectivă. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Glandele salivare, prin secreția lor, au rol în realizarea digestiei chimice a unor alimente”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Digestia intestinală” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1. 

a) Trei căi de conducere descendente medulare:

  • fasciculul nigrospinal
  • fasciculul rubrospinal
  • ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in