Testul 7

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Segmentul ............. al analizatorului vestibular este reprezentat de ............... . 

B 6 puncte 

Numiţi două căi de conducere descendente medulare; asociaţi fiecare cale de conducere descendentă cu rolul său. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Sunt oase ale membrelor superioare: 

a) coxalele 

b) falangele 

c) metatarsienele 

d) tarsienele 

2. Deltoidul este mușchi al: 

a) capului 

b) gâtului 

c) membrului superior 

d) membrului inferior 

3. Secreția digestivă care conține tripsină este sucul: 

a) biliar 

b) gastric 

c) intestinal 

d) pancreatic 

4. Ovulele și spermatozoizii sunt: 

a) formați în urma procesului de fecundație 

b) gameți 

c) glande reproducătoare 

d) rezultat al activității endocrine 

5. Urina se formează în: 

a) nefron 

b) uretră 

c) ureter 

d) vezica urinară

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Adenomul de prostată și anexita sunt afecțiuni ale sistemului reproducător feminin. 

2. Prin venele pulmonare circulă sânge neoxigenat. 

3. Spre deosebire de celulele cu bastonașe, celulele cu conuri sunt receptori ai vederii în culori.

Rezolvare

A. Segmentul periferic al analizatorului vestibular este reprezentat de utriculă, saculă și crestele ampulare.

B.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Celulele eucariote conțin mai multe tipuri de ARN. 

a) Precizați o deosebire și o asemănare dintre ARN-ul de transport/transfer și ARN-ul mesager. 

b) Sinteza unei enzime pancreatice se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 848 nucleotide, dintre care 26 conţin guanină. 

Stabiliţi următoarele:

  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: AGATCGAAT.
  • numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor triple şi al legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

O persoană cu grupa de sânge B şi Rh pozitiv este supusă unei intervenţii chirurgicale. Este necesară realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge. În spital există rezerve de sânge aparţinând următoarelor grupe: B şi Rh negativ, A şi Rh pozitiv, O şi Rh negativ. 

Precizaţi următoarele: 

a) grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului; motivaţi răspunsul dat; 

b) aglutinina/anticorpul din plasma sângelui aparținând grupei B, respectiv din plasma sângelui aparținând grupei A; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A. 

a) Deosebirea dintre ARN-ul de transport/transfer și ARN-ul mesager: ARN-ul de transport/transfer are rolul de a transfera un aminoacid la locul de sinteză al lanțului polipeptidic, iar ARN-ul mesager are rolul de a transmite codul genetic copiat de pe ADN la locul unde se realizează procesul de translație.

Asemănarea dintre ARN-ul de transport/transfer și ARN-ul mesager: ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Respiraţia, una dintre funcţiile vitale ale organismului uman, este realizată de sistemul respirator. 

a) Precizaţi trei caracteristici ale inspiraţiei. 

b) Explicaţi motivul pentru care frecvenţa respiratorie a unui sportiv creşte, peste valoarea normală, în timpul participării la o întrecere sportivă. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. 

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Fibroza pulmonară
  • Capacități respiratorii

2. 16 puncte 

Hipofiza este una dintre glandele endocrine care secretă mai multe categorii de hormoni. 

a) Precizați denumirea altei glande endocrine, localizarea ei și un hormon secretat de această glandă. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Hipofiza coordonează activitatea altor glande endocrine”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Hormonii și efectele lor asupra metabolismului proteinelor” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1. 

a) Trei caracteristici ale inspirației:

  • este un proces activ
  • se realizează prin mărirea volumului cutiei toracice, datorată contracției mușchilor intercostali (care ridică coastele) și a mușchiului diafragma (care coboară)
  • constă în deplasarea aerului din mediul extern în alveole.

b) În timpul unui efort moderat sau intens, cum ar fi o întrecere sportivă, crește ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in