Testul 6

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Produşii finali ai digestiei ............ se obţin în ............ . 

B 6 puncte 

Numiţi două tipuri de contracţii musculare. Asociaţi fiecare tip de contracţie musculară cu câte o caracteristică a acesteia. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Artera aortă: 

a) aparţine circulaţiei mici a sângelui 

b) comunică cu atriul drept al inimii 

c) primește sânge cu CO2 din ventriculul drept 

d) transportă sânge cu O2 spre organele corpului 

2. Rinichii: 

a) au rol în formarea urinei 

b) au ca unitate structurală neuronul 

c) sunt căi urinare 

d) sunt situați în cavitatea toracică 

3. Receptorii vestibulari: 

a) reprezintă segmentul intermediar al analizatorului vestibular 

b) reprezintă locul formării senzaţiei de echilibru 

c) sunt localizați în urechea internă 

d) sunt receptorii pentru auz 

4. Dereglarea activităţii secretorii a tiroidei poate fi cauza: 

a) acromegaliei 

b) diabetului insipid 

c) gigantismului 

d) gușei endemice 

5. Capacitatea vitală este suma volumelor: 

a) curent, inspirator de rezervă și expirator de rezervă 

b) inspirator de rezervă, expirator de rezervă și rezidual 

c) expirator de rezervă, curent și rezidual 

d) expirator de rezervă, pulmonar (total) și curent

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Femurul este unul dintre oasele scheletului membrului inferior. 

2. Simpaticul şi parasimpaticul sunt componente ale sistemului nervos somatic. 

3. Sistemul endocrin, alcătuit din glandele endocrine, participă la realizarea funcției de nutriţie a organismului. 

Rezolvare

A. Produșii finali ai digestiei proteinelor se obțin în intestinul subțire.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

ADN-ul și ARN-ul sunt alcătuiți din nucleotide. 

a) Precizați o asemănare și o deosebire dintre nucleotida de tip ADN și nucleotida de tip ARN. 

b) Sinteza unei enzime cu rol în digestia glucidelor se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 556 nucleotide, dintre care 100 conţin adenină. 

Stabiliţi următoarele: 

  • numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: TTTACG.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestuia evidenţiază absența ambelor tipuri de aglutinogene/antigene. La spital există rezerve de sânge aparţinând tuturor grupelor de sânge: O, A, B, AB. 

Precizați următoarele: 

a) grupa de sânge a pacientului; 

b) un exemplu de grupă de sânge care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului; motivați răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A. 

a) O asemănare dintre nucleotida de tip ADN și nucleotida de tip ARN este că au ca baze azotate purinice adenina și guanina. O deosebire dintre ele este că pentoza din structura nucleotidei de ADN este dezoxiriboza, iar cea din structura nucleotidei de ARN – riboza.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemele reproducător feminin şi reproducător masculin îndeplinesc funcţia de reproducere. 

a) Numiți două componente ale sistemului reproducător feminin şi un component al sistemului reproducător masculin. 

b) Explicați afirmaţia următoare: „Secreția de hormoni sexuali este influențată de hipofiză”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Planificarea familială
  • Anexita

2. 16 puncte

La realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului participă sistemele muscular, osos, dar și analizatorii. 

a) Numiți trei grupe de mușchi scheletici. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Leziuni ale retinei pot afecta formarea senzației de văz”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Creșterea oaselor” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1. 

a) Două componente ale sistemului reproducător feminin sunt: ovarul și uterul. Un component al sistemului reproducător masculin este testiculul.

b) Hipofiza secretă hormonii gonadotropi (care controlează funcția gonadelor – glandele sexuale): hormonul foliculostimulant (FSH) și ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in