Testul 5

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Segmentul ............ al analizatorului auditiv este reprezentat de ............ . 

B 6 puncte 

Numiţi două vase de sânge prin care circulă sânge neoxigenat; asociaţi fiecare vas de sânge numit cu compartimentul inimii cu care comunică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Afecţiune a sistemului excretor este:

a) cistita 

b) entorsa 

c) otita 

d) pancreatita 

2. Pancreasul endocrin secretă: 

a) ADH 

b) adrenalină 

c) insulină 

d) STH 

3. Spre deosebire de celulele cu bastonaşe, celulele cu conuri sunt: 

a) localizate în retină 

b) stimulate mecanic 

c) lipsite de pigmenți fotosensibili 

d) răspunzătoare de vederea în culori 

4. Spermatozoizii sunt: 

a) gameți bărbătești 

b) glande reproducătoare

 c) produși de ovare 

d) rezultat al activității endocrine 

5. Secreția cu rol digestiv din a cărei compoziție chimică lipsesc enzimele este: 

a) bila 

b) saliva 

c) sucul gastric 

d) sucul pancreatic

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. În procesul de eliminare, urina din uretră trece în vezica urinară. 

2. Emfizemul este afecțiune a sistemului digestiv. 

3. Produşii finali ai digestiei proteinelor se obţin în intestinul subțire.

Rezolvare

A. Segmentul periferic al analizatorului auditiv este reprezentat de organul Corti.

B. ...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

La realizarea sintezei proteice la eucariote participă mai multe tipuri de ARN: mesager, ribozomal, de transport/transfer. 

a) Precizați două caracteristici ale ARN-ului de transport/transfer și o deosebire dintre acesta și ADN, din punctul de vedere al compoziției chimice. 

b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 246 nucleotide, dintre care 28 conţin timină. 

Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie;

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Analiza sângelui unui pacient care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge evidenţiază prezenţa, pe hematii, a ambelor tipuri de aglutinogene/antigene. La spital există rezerve de sânge aparţinând tuturor grupelor de sânge. 

Precizați următoarele: 

a) grupa de sânge a pacientului; 

b) două exemple de grupe de sânge care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A. 

a) Cele 2 caracteristici ale ARN-ului de transport/transfer:

  • are rolul de a transfera un aminoacid la locul de sinteză al lanțului polipeptidic
  • are trei bucle, având forma unei frunze de trifoi.

Deosebirea dintre ARN-ul de transport și ADN, din punctul de vedere al compoziției chimice:

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

La realizarea funcțiilor de relație ale organismului uman participă sistemele: nervos, muscular, osos, endocrin. 

a) Numiți trei oase componente ale scheletului membrului superior. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Muşchii scheletici sunt organe active ale mişcării”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Creșterea oaselor
  • Sistemul nervos somatic

2. 16 puncte 

Sistemul respirator are rol în realizarea schimbului de gaze dintre organism şi mediul înconjurător. 

a) Numiți cele trei volume respiratorii care compun capacitatea vitală. 

b) Explicați afirmația următoare: „Diafragma are rol în realizarea ventilației pulmonare”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Expirația” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

...

2. 

a) Capacitatea vitală este compusă din volumul curent, volumul inspirator de rezervă și volumul expirator de rezervă.

b) Diafragma participă la realizarea ventilației pulmonare prin mișcările de coborâre și ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in