Testul 4

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Capacitatea ............ este alcătuită din capacitatea vitală și volumul ............ . 

B 6 puncte

Numiţi două organe din cavitatea abdominală; asociaţi fiecare organ numit cu efectul stimulării parasimpaticului asupra organului respectiv. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Bicepsul este un mușchi scheletic care aparţine grupei muşchilor: 

a) capului 

b) gâtului 

c) trunchiului 

d) membrului superior 

2. Atriul stâng al inimii primește sânge oxigenat prin: 

a) artera pulmonară 

b) artera aortă 

c) venele cave 

d) venele pulmonare 

3. Receptorii auditivi sunt localizați în: 

a) urechea externă 

b) urechea internă 

c) urechea medie 

d) segmentul central al analizatorului

4. Ovulele sunt: 

a) gameți bărbătești 

b) glande reproducătoare 

c) produse de ovare 

d) rezultat al activității endocrine 

5. Ficatul: 

a) este localizat în cavitatea toracică 

b) este componentă a tubului digestiv 

c) participă la digestie prin secreția de salivă 

d) secretă un suc digestiv lipsit de enzime

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Otita este o afecţiune a analizatorului auditiv. 

2. Una dintre glandele anexe ale aparatului genital feminin este prostata. 

3. Celulele cu bastonașe sunt receptori ai vederii în culori.

Rezolvare:

A. Capacitatea pulmonară totală este alcătuită din capacitatea vitală și volumul rezidual.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Procesul de biosinteză proteică la eucariote se realizează cu participarea ADN-ului şi a mai multor tipuri de ARN. 

a) Precizați două tipuri de ARN implicate în procesul de biosinteză proteică și o asemănare dintre acestea și ADN. 

b) Sinteza unei enzime digestive se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 556 nucleotide, dintre care 88 conţin adenină. Stabiliţi următoarele: 

  • numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar; - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGGCCAAAT;

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

La un spital este adus un pacient care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui pacientului a arătat că de pe suprafaţa hematiilor lipsesc ambele tipuri de aglutinogene/antigene. 

Precizaţi următoarele: 

a) grupa de sânge a pacientului; 

b) un exemplu de grupă de sânge pe care ar trebui să o aibă un potenţial donator pentru acest pacient; motivaţi răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare:

A. 

a) Două tipuri de ARN implicate în procesul de biosinteză proteică sunt: ARN-ul mesager și ARN-ul ribozomal. O asemănare dintre acestea și ADN este faptul că au ca baze azotate purinice adenina și guanina.

b) 

- Numărul de nucleotide de adenină (A) și timină (T) sunt egale: 88 A = 88 T

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Variații ale secreției de hormoni pot duce la apariţia unor boli endocrine. 

a) Precizaţi cauza şi două caracteristici ale acromegaliei. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Hipofiza influențează activitatea secretorie a tiroidei”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Diabetul insipid.
  • Hormonii sexuali.

2. 16 puncte

Organismul uman are trei funcții fundamentale: de nutriţie, de relaţie, de reproducere. 

a) Enumeraţi trei enzime implicate în transformarea chimică a alimentelor în intestinul subțire. 

b) Explicaţi importanţa planificării familiale pentru sănătatea reproducerii. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Sistemul osos – noțiuni elementare de igienă și patologie” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

...

2. 

a) Amilaza pancreatică, tripsina, lipaza pancreatică

b) Sănătatea reproducerii se referă la condiția de bunăstare fizică, emoțională și mentală legată de sistemul de reproducere. Planificarea familială reprezintă ansamblul de servicii medicale, de consiliere și de educație care susțin...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in