Testul 3

Citește aici rezolvările pentru testul 3 de antrenament din 2021!

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Activitatea cardiacă poate fi apreciată cu ajutorul unor parametri funcționali, precum: ….…….. și ……..…. . 

B 6 puncte 

Numiți două componente structurale ale testiculului; asociați fiecare componentă numită cu câte o caracteristică funcțională. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Os al centurii scapulare este: 

a) clavicula 

b) coxalul 

c) humerusul 

d) sacrul 

2. Anexita este afecţiune a sistemului: 

a) circulator 

b) excretor 

c) nervos 

d) reproducător 

3. Muşchi al membrului inferior este: 

a) croitorul 

b) deltoidul 

c) oblicul 

d) trapezul 

4. Sensibilitatea tactilă grosieră/protopatică este condusă prin fasciculul: 

a) spinobulbar 

b) spinocerebelos 

c) spinotalamic anterior 

d) spinotalamic lateral 

5. Acromegalia este o afecțiune a: 

a) corticosuprarenalei 

b) hipofizei 

c) pancreasului endocrin 

d) tiroidei

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Stimularea sistemului nervos somatic are ca efect micșorarea pupilei. 

2. Boala Basedow-Graves este produsă de hipersecreția de hormoni tiroidieni. 

3. Segmentul central al analizatorului vestibular este reprezentat de urechea internă.

Rezolvare:

A. Activitatea cardiacă poate fi apreciată cu ajutorul unor parametri funcționali, precum: frecvența cardiacă și debitul cardiac.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Organismele eucariote au materialul genetic reprezentat de ADN, alcătuit din unități numite nucleotide. 

a) Precizați două caracteristici structurale ale ADN-ului. 

b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 732 nucleotide, dintre care 118 conţin timină. Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN care are următoarea succesiune de nucleotide: CGTATTAGC.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte

Pacienta unui spital este supusă unei intervenţii chirurgicale. Aceasta are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. La spital s-au prezentat mai mulți donatori, în vederea donării de sânge. Știind că pacienta are grupa sanguină AB și Rh negativ, precizaţi următoarele: 

a) aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei sanguine AB; 

b) două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă donatorii, în vederea donării de sânge necesar transfuziei; motivaţi răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare:

A.  

a) ADN-ul este : - un polimer, al cărui monomeri sunt nucleotidele, formate din următoarele baze azotate : adenina, guanină, citozină, timină
                               - organizat sub forma a două catene antiparalele și complementare.

 b) 

- Numărul de nucleotide de timină (T) și adenină (A) sunt egale: 118 T = 118 A
118+118=236 (nucleotide de T și A)

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Excreția este una dintre funcțiile organismului uman. 

a) Numiți cele trei procese implicate în formarea urinei. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Rinichii sunt organe cu rol excretor”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Eliminarea urinei
  • Glomerulonefrita

2. 16 puncte 

Digestia participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului uman. 

a) Caracterizați o boală a sistemului digestiv, precizând: denumirea bolii, o cauză, o manifestare, o modalitate de prevenire. 

b) Explicaţi în ce constă absorbţia intestinală a lipidelor. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Transformări fizico-chimice ale alimentelor la nivelul cavității bucale”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

1. 

...      

c) 

– După ce este formată urina finală, aceasta este colectată de calice, trece în bazinet, iar ulterior ajunge în vezica urinară prin uretere. Vezica urinară este un organ cavitar muscular cu rolul de a stoca urina și de a o elimina prin procesul numit micțiune.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in