Testul 2

Aici poți să citești rezolvările testului 2 de antrenament pentru bacalaureatul la anatomie din 2021.

Subiectul I

30 de puncte

A. 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Planul transversal împarte corpul într-o parte ................ și o parte ………… . 

B. 6 puncte 

Numiţi două afecţiuni ale analizatorului vizual. Asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o caracteristică a acesteia. 

C. 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Este os al centurii pelviene: 

a) clavicula 

b) coxalul 

c) omoplatul 

d) sacrul 

2. Aparține grupei mușchilor spatelui și cefei: 

a) pectoralul 

b) oblicul 

c) sternocleidomastoidianul 

d) trapezul 

3. Sucul pancreatic: 

a) are rol în emulsionarea grăsimilor din alimente 

b) conține enzime cu rol în digestia alimentelor 

c) este secretat de partea endocrină a pancreasului 

d) participă la digestia gastrică a alimentelor 

4. Venele cave: 

a) comunică cu ventriculul drept al inimii 

b) varsă sângele în atriul stâng al inimii 

c) transportă sânge către organele corpului 

d) transportă sânge neoxigenat 

5. Crestele ampulare sunt: 

a) componente ale analizatorului auditiv 

b) localizate în labirintul membranos al urechii medii 

c) receptori vestibulari 

d) stimulate chimic

D. 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Fasciculele spinobulbare conduc sensibilitatea termică și dureroasă. 

2. Stomatita și cistita sunt afecţiuni ale sistemului digestiv. 

3. Segmentul periferic al analizatorului cutanat este localizat la nivelul pielii.

Rezolvare:

A. superioară, inferioară

Planul transversal împarte corpul într-o parte superioară și o parte inferioară.

B. 

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. 18 puncte 

Genetica este știința care studiază ereditatea și variabilitatea lumii vii, precum și substratul material al acestora - acizii nucleici. 

a) Precizați două tipuri de ARN celular și câte o caracteristică pentru fiecare tip de ARN celular numit. 

b) Sinteza unei enzime din mușchi se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 864 nucleotide, dintre care 177 conţin adenină. Stabiliţi următoarele: 

  • numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: AAGCGCTTA.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B. 12 puncte 

O persoană cu grupa sanguină AB şi Rh negativ este supusă unei intervenţii chirurgicale. Este necesară realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge. În spital există rezerve de sânge aparţinând următoarelor grupe: B şi Rh pozitiv, AB şi Rh pozitiv, O şi Rh negativ. 

Precizaţi următoarele: 

a) grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului; motivaţi răspunsul dat; 

b) aglutininele (anticorpii) din plasma sângelui care aparține grupei de sânge O; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh; 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

Rezolvare:

A.

a) 

ARN mesager (ARNm) - transmite codul genetic copiat de pe ADN la locul unde se realizează procesul de translație

ARN de transfer (ARNt) – tranferă un...

...

B. 

a) 

Grupa sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie este O și Rh negativ. Grupa AB poate primi sânge de la orice grupă, din moment ce nu are ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Respirația și circulația participă la realizarea funcțiilor de nutriție ale organismului uman. 

a) Precizați două forme de transport al oxigenului și două forme de transport al dioxidului de carbon prin intermediul sângelui. 

b) Explicați afirmația următoare: „Ventilația pulmonară asigură circulația alternativă a aerului între atmosferă/mediul extern al organismului și plămâni”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Fibroza pulmonară – cauze și manifestări.
  • Capacitatea pulmonară (totală).

2. 16 puncte

Glandele endocrine secretă și eliberează în sânge substanțe chimice active denumite hormoni. Hipofiza și pancreasul endocrin sunt două exemple de glande endocrine. 

a) Precizați localizarea hipofizei și doi hormoni secretați de hipofiză. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Între hipofiză și hipotalamus există legături funcționale”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Glucagonul și efectele sale”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

1.

a) 

Transportul oxigenului prin sânge se poate realiza: 

  • prin intermediul hemoglobinei (este legat chimic de aceasta: oxihemoglobină)
  • dizolvat fizic în ...

...

2.  

a) Hipofiza este localizată în șaua turcească a osului sfenoid, la baza craniului. Doi hormoni secretați de aceasta sunt: hormonul...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in