Testul 12

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Celulele cu conuri şi celulele cu ............ conțin ............ . 

B 6 puncte 

Numiți două organe abdominale; asociați fiecare organ numit cu efectul stimulării parasimpaticului asupra organului respectiv. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Este muşchi al membrului superior: 

a) croitorul 

b) oblicul 

c) trapezul 

d) tricepsul 

2. Glandă endocrină este: 

a) prostata 

b) rinichiul 

c) stomacul 

d) tiroida 

3. Testiculele sunt: 

a) alcătuite din foliculi 

b) celule sexuale 

c) glande anexe 

d) gonade 

4. Artera aortă: 

a) aparţine circulaţiei mari a sângelui 

b) preia sângele din ventriculul drept al inimii 

c) transportă sânge de la corp spre inimă 

d) transportă sânge cu dioxid de carbon 

5. Cistita este afecţiune a sistemului: 

a) circulator 

b) excretor 

c) reproducător 

d) respirator

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Tibia şi falangele sunt oase ale scheletului membrului inferior. 

2. Ficatul secretă un suc digestiv numit bilă, bogat în enzime digestive. 

3. Senzația auditivă se formează la nivelul segmentului periferic al analizatorului auditiv. 

Rezolvare

A. Celulele cu conuri și celulele cu bastonașe conțin pigmenți fotosensibili.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Acidul dezoxiribonucleic (ADN) este alcătuit din nucleotide. 

a) Numiți patru baze azotate din alcătuirea unei nucleotide de tip ADN. 

b) Sinteza unei enzime din compoziția sucului gastric se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 396 nucleotide, dintre care 58 conţin citozină. Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: CTTAGG.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

În sala de operații a unui spital, doi pacienți sunt supuși unei intervenţii chirurgicale. Aceștia au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Ţinând cont de faptul că un pacient are în plasma sanguină doar aglutinina/anticorpul β, iar celălalt pacient are în plasma sanguină doar aglutinina/anticorpul α precizaţi următoarele: 

a) grupa de sânge a fiecărui pacient; 

b) un exemplu de grupă de sânge a unui potenţial donator, comun pentru cei doi pacienți; motivaţi răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A. 

a) Cele patru baze azotate din alcătuirea unei nucleotide de tip ADN sunt: adenină, timină, citozină, guanină.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Funcţiile fundamentale ale organismului uman sunt: de nutriţie, de relaţie, de reproducere. 

a) Enumeraţi cele trei segmente ale analizatorului vizual. 

b) Explicaţi importanţa planificării familiale pentru sănătatea reproducerii. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Principalele grupe de mușchi scheletici
  • Actul reflex

2. 16 puncte 

Organismul obține energia necesară desfășurării diferitelor activități prin respirație. Oxigenul și dioxidul de carbon sunt transportate cu ajutorul sângelui. 

a) Precizaţi două modalităţi de transport al gazelor respiratorii prin intermediul sângelui. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Diafragma are rol în realizarea ventilației pulmonare”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Volume respiratorii” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1. 

a) Segmentele analizatorului vizual sunt: 

  • segmentul periferic (receptor), reprezentat de celulele cu conuri și de celulele cu bastonașe;
  • segmentul intermediar (de conducere), reprezentat de calea optică;
  • segmentul ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in