Testul 11

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Sângele ................ din ventriculul stâng al inimii este propulsat în ................ . 

B 6 puncte 

Numiţi două afecţiuni ale sistemului nervos. Asociaţi fiecare afecţiune numită cu o caracteristică a acesteia. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Radiusul este os al scheletului: 

a) capului 

b) membrului inferior 

c) membrului superior 

d) trunchiului 

2. Ovarele sunt: 

a) căi genitale 

b) gameți 

c) glande reproducătoare 

d) rezultat al activității endocrine 

3. Celulele cu conuri sunt: 

a) componente ale sistemului optic 

b) localizate în sclerotică 

c) lipsite de pigmenţi fotosensibili 

d) receptori ai vederii în culori 

4. Muşchi al membrului inferior este: 

a) croitorul 

b) deltoidul 

c) oblicul extern 

d) pectoralul 

5. Capacitatea pulmonară (totală) reprezintă suma dintre: 

a) volumul curent și capacitatea vitală 

b) volumul curent şi volumul inspirator de rezervă 

c) volumul rezidual şi capacitatea vitală 

d) volumul rezidual şi volumul curent

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Urina din vezica urinară este eliminată la exterior prin ureter. 

2. În timpul unei expirații normale, presiunea aerului din plămâni scade. 

3. Sistemele muscular, osos şi nervos participă la realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului.

Rezolvare

A. Sângele oxigenat din ventriculul stâng al inimi este propulsat în aortă.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Materialul genetic al virusurilor, procariotelor şi eucariotelor este reprezentat de acizii nucleici. 

a) Precizaţi două deosebiri dintre procariote şi eucariote, privind organizarea materialului genetic al acestora. 

b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 522 nucleotide, dintre care 74 conţin guanină. Stabiliţi următoarele:

  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGTCAT;
  • numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Analiza sângelui unei persoane care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge evidenţiază prezenţa, pe hematii, doar a antigenului/aglutinogenului A, iar în plasma sanguină doar a aglutininei/anticorpului β. 

Precizați următoarele: 

a) grupa sanguină a acestei persoane; 

b) două exemple de grupe sanguine ale unor potenţiali donatori; motivaţi răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A.

a) Două deosebiri dintre procariote și eucariote, privind organizarea materialului genetic al acestora sunt:

  • Eucariotele au un nucleu bine diferențiat, iar materialul genetic este separat de restul celulei printr-o membrană nucleară, pe când procariotele nu au un nucleu bine diferențiat și nici membrană nucleară;
  • ...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Una dintre funcţiile organismului uman este digestia. 

a) Caracterizaţi sucul digestiv care participă la transformările chimice ale alimentelor în stomac precizând: numele sucului digestiv, un exemplu de enzimă din compoziţia acestuia, un exemplu de substanţe asupra cărora acţionează enzima respectivă. 

b) Explicaţi importanţa cunoaşterii unor noţiuni elementare de igienă şi de patologie, în ceea ce priveşte digestia. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Absorbția intestinală
  • Pancreatita

2. 16 puncte 

În activitatea glandelor endocrine pot apărea variații ale secreției de hormoni. 

a) Precizați numele și două efecte ale unui hormon depozitat în hipofiza posterioară.

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Hipofiza influențează activitatea tiroidei, în condițiile scăderii concentrației de hormoni tiroidieni din sânge”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Disfuncții ale tiroidei” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

2. 

b) Când concentrația de hormoni tiroidieni din sânge este scăzutăhipofiza este informată printr-un mecanism de feedback negativ că activitatea tiroidei este diminuată. Hipofiza va elibera ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in