Testul 10

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Sfenoidul şi .................. sunt oase ale scheletului .................... . 

B 6 puncte 

Numiţi două fascicule ascendente implicate în funcția de conducere a măduvei spinării; asociaţi fiecare fascicul numit cu sensibilitatea pe care o conduce. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Muşchi al spatelui și cefei este: 

a) marele dorsal 

b) oblicul 

c) sternocleidomastoidianul 

d) tricepsul 

2. Hormon produs de medulosuprarenală este: 

a) ADH-ul 

b) adrenalina 

c) tiroxina 

d) STH-ul 3. 

Adenomul de prostată este una dintre afecţiunile sistemului: 

a) circulator 

b) respirator 

c) reproducător feminin 

d) reproducător masculin 

4. Celulele cu bastonașe: 

a) asigură vederea cromatică/colorată 

b) reprezintă segmentul central al analizatorului vizual 

c) sunt localizate la nivelul retinei globului ocular 

d) sunt lipsite de pigmenți fotosensibili 

5. Sucul pancreatic: 

a) are aceeași compoziție chimică cu a bilei 

b) emulsionează grăsimile din alimente 

c) este lipsit de enzime cu rol digestiv 

d) participă la digestia intestinală a alimentelor

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Creșterea frecvenței cardiace este un efect al stimulării sistemului nervos somatic parasimpatic. 

2. Ureterul este componentă a sistemului reproducător masculin. 

3. Receptorii analizatorilor auditiv și vestibular sunt localizați în urechea internă.

Rezolvare

A. Sfenoidul și etmoidul sunt oase ale scheletului capului.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Acizii dezoxiribonucleic și ribonucleic (ADN și ARN) participă la realizarea sintezei proteice la eucariote. 

a) Precizați două caracteristici ale sintezei proteice la eucariote. 

b) Sinteza unei proteine hepatice se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 1198 nucleotide, dintre care 238 conţin guanină. 

Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: AGGCTCATT.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Doi pacienţi ai unui spital au nevoie de transfuzii cu o cantitate mică de sânge. Unul dintre ei are grupa de sânge B, iar celălalt are grupa de sânge AB. La spital s-au prezentat mai multe persoane ale căror grupe de sânge sunt: O, A, B. 

Precizaţi următoarele: 

a) două exemple de grupe de sânge ale persoanelor care pot fi donatori comuni pentru cei doi pacienţi; motivaţi răspunsul dat; 

b) antigenul/aglutinogenul și anticorpul/aglutinina din sângele persoanei cu grupa sanguină B; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A. 

a) 

Două caracteristici ale sintezei proteice la eucariote: 

  • are loc în citoplasmă, la nivelul ribozomilor;
  • informația despre structura proteinei ce urmează să fie sintetizată este conținută de către ARN-ul mesager.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemul endocrin este implicat în realizarea funcţiilor de relație ale organismului uman. 

a) Numiţi alte trei sisteme care participă, împreună cu sistemul endocrin, la realizarea funcţiilor de relație ale organismului uman. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Pancreasul endocrin are rol în reglarea metabolismului glucidelor.” 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Diabetul insipid.
  • Tiroida

2. 16 puncte 

Digestia este procesul prin care alimentele suferă, de-a lungul componentelor tubului digestiv, transformări mecanice, fizice și chimice până la obținerea produșilor finali, absorbabili. 

a) Precizați trei exemple de enzime implicate în digestia proteinelor la nivelul tubului digestiv. 

b) Explicați afirmația următoare: „Bila are rol în digestia lipidelor”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Absorbția intestinală a produșilor digestiei chimice a glucidelor, lipidelor și proteinelor”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1. 

a) 

Sistemul nervos, sistemul muscular și sistemul osos.

b) 

Pancreasul endocrin secretă insulina, ce are rol hipoglicemiant (scade cantitatea de glucoză din sânge prin facilitarea transportului transmembranar al glucozei la nivelul musculaturii scheletice, țesutului adipos și miocardului, stimularea...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in