Testul 1

Accesează această pagină pentru a citi rezolvările pentru testul de antrenament 1 pentru bacalaureatul la Anatomie din 2021.

Subiectul I

30 de puncte

A. 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Inima și .............. sunt organe situate în cavitatea .............. . 

B. 6 puncte 

Numiți două segmente ale membrului superior; asociați fiecare segment numit cu un os care intră în componența sa. 

C. 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Muşchi al membrului inferior este: 

a) croitorul 

b) deltoidul

c) marele dorsal 

d) oblicul 

2. Hormonul eliberat în circulație din lobul posterior hipofizar/neurohipofiză este: 

a) ADH-ul 

b) ACTH-ul 

c) insulina 

d) STH-ul 

3. Cistita este afecţiune a sistemului: 

a) digestiv 

b) excretor 

c) reproducător feminin 

d) reproducător masculin 

4. Segmentul periferic al analizatorului auditiv: 

a) conține celule receptoare ciliate stimulate mecanic 

b) este o structură specializată în conducerea impulsului nervos 

c) conține căi senzitivo-senzoriale care recepționează stimuli 

d) reprezintă locul unde se formează senzaţia vizuală 

5. Volumul de aer ventilat de plămâni în timpul unei respirații normale se numește volum: 

a) curent 

b) expirator de rezervă 

c) inspirator de rezervă 

d) rezidual

D. 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Fasciculele spino-talamice laterale conduc sensibilitatea termică. 

2. Vezica urinară este calea urinară care preia urina din uretră și o elimină la exterior. 

3. Receptorii analizatorului vizual sunt localizați în coroidă.

Rezolvare:

A. 

plămânii, toracică

Inima și plămânii sunt organe situate în cavitatea toracică.

B.  

  • braț (segment) – humerus (os);

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. 18 puncte 

ADN-ul şi ARN-ul sunt acizi nucleici care participă la realizarea sintezei proteice în celule. 

a) Precizați un tip de ARN care participă la sinteza proteinelor, cele două baze azotate pirimidinice din compoziția sa chimică și un rol îndeplinit de acest tip de ARN. 

b) Sinteza unei enzime se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 2468 nucleotide, dintre care 420 conţin adenină. Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GCGATA;
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B. 12 puncte 

Trei pacienţi ai unui spital au nevoie de transfuzii cu o cantitate mică de sânge. Doi dintre ei au grupa de sânge A, iar cel de-al treilea are grupa de sânge O. La spital s-au prezentat posibili donatori ale căror grupe de sânge sunt: A, B, O.

Precizaţi următoarele: 

a) grupa sanguină a donatorului comun pentru cei trei pacienţi; motivaţi răspunsul dat; 

b) antigenul/aglutinogenul de pe hematiile sângelui persoanelor cu grupa sanguină A, respectiv B; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare:

A.

a) 

Unul din ARN-urile cu rol în sinteza proteinelor este ARN-ul mesager. Bazele azotate pirimidinice din compoziția sa sunt citozina și uracilul. El are rolul de a transmite codul genetic copiat de pe ADN la locul de sinteză al proteinelor. 

b)

- Numărul de nucleotide de adenină (A) și timină (T) sunt egale: 420 A = 420 T
420+420 = 840 (nucleotide de A și T)

Din totalul de nucleotide scădem ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemul nervos și glandele endocrine coordonează funcțiile organismului uman. 

a) Numiţi trei boli care pot afecta sistemul nervos. 

b) Explicați afirmația următoare: „Actul reflex este răspunsul organismului la un stimul din mediul său de viață”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Glandele suprarenale.
  • Efecte ale stimulării sistemului nervos vegetativ simpatic.

2. 16 puncte

Digestia participă la realizarea funcțiilor de nutriție ale organismului uman. 

a) Numiţi celelalte trei funcții care participă împreună cu digestia la realizarea funcțiilor de nutriție ale organismului uman. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Saliva are rol digestiv.” 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul sucului pancreatic în digestie”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

1. 

a) Meningita, boala Parkinson, epilepsia

b) Actul reflex are ca substrat anatomic arcul reflex. Arcul reflex este alcătuit din: receptor, cale aferentă, centri nervoși, cale eferentă și efector. El constă în transmiterea unui stimul din mediul de viață al organismului (detectat de receptor) la nivelul centrilor nervoși, care vor elabora ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in