Pozitivi și negativi

Aici vei putea citi explicațiile echipei Liceunet referitoare la termenii pozitivi și termenii negativi. Având în vedere că întrebările de la bac vizează și clasificarea termenilor, aceste explicații pot reprezenta un ajutor în pregătirea ta pentru examen.

Un termen poate fi catalogat drept pozitiv sau negativ în funcție de indicarea prezenței sau absenței unor proprietăți. Această clasificare nu este echivalentă cu clasificarea morală a termenilor, ci cu posibilitatea (sau absența posibilității) de a defini respectivul termen prin a spune cum este și nu cum nu este el. De exemplu, egoismul este o trăsătură negativă de caracter, dar un termen logic pozitiv, pentru că poate fi definit prin „atitudine de exagerată preocupare pentru interesele personale”. 

De asemenea, forma logică poate să nu corespundă cu cea lingvistică. De exemplu, incoruptibil, inevitabil, anticorp, neprihănit ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in