Particularități ale textului poetic sau narativ

Una dintre cerințele întâlnite începând din anul 2018 la subiectul III din cadru examenului de Bacalaureat la limba și literatura română a fost aceea de a redacta un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinți particularitățile unui text poetic sau narativ.

Profesorii noștri au rezolvat cerințele întâlnite atât în cadrul modelelor de subiecte, cât și la simulare și în cadrul sesiunilor iunie-iulie și august-septembrie, astfel că poți vedea cum trebuie să arate un eseu care respectă cele trei repere menționate în cerință.

Ce presupune această cerință?

Dacă la examenul de Bacalaureat vei întâlni cerința de a scrie un eseu despre particularitățile unui text poetic sau narativ, nu trebuie să îți faci probleme. Devreme ce vei ține cont de reperele menționate în cerință, există toate șansele să primești cele 30 de puncte acordate pentru rezolvarea corectă a acestei cerințe.

Un reper întâlnit atât în cazul textului poetic, cât și în cazul textului narativ este acela de a evidența două trăsături care permit încadrarea textului într-o perioadă sau într-un curent literar. De asemenea, în ambele cazuri ți se va cere să comentezi două imagini poetice, în cazul poeziei, sau două secvențe, în cazul textului narativ, relevante pentru tema operei. Nu în ultimul rând, va trebui să analizezi două elemente de structura, compoziție și limbaj, printre acestea numărându-se: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.

Respectarea baremului

Eseurile pe care le găsești pe liceunet.ro au fost redactat respectând cu strictețe baremul impus de către reprezentanții Ministerului Educației, dar și cele trei repere întâlnite în cerință. Totodată, sunt respectate regulile de structură (introducere, cuprins, încheiere), acordându-se o atenție sporită și limbajului literar folosit.

Particularitățile textului poetic sau narativ | Exemple

Mai multe detalii despre cum trebuie să arate un eseu despre particularități ale unul text poetic sau narativ vei găsi accesând exemplele de mai jos:

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga - Particularități ale textului poetic

Joc secund de Ion Barbu - Particularități ale textului poetic

Plumb de George Bacovia - Particularități ale textului poetic

Sonet de George Bacovia  - Particularități ale textului poetic

Lacustră de George Bacovia - Particularități ale textului poetic

Testament de Tudor Arghezi - Particularități ale textului poetic

Leoaică tânără, iubirea de Nichita Stănescu - Particularități ale textului poetic

Riga Crypto și lapona Enigel - Particularități ale textului poetic

Joc Secund - Particularități ale textului poetic

Luceafărul - Particularitățile textului poetic

Floare albastră - Particularități ale textului poetic

Flori de mucigai - Particularități ale textului poetic

Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat - Particularități ale textului poetic

În Grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu - Particularități ale textului poetic

Ion - Particularități ale unui text narativ (ale romanului interbelic)

Enigma Otiliei - Particularități ale unui text narativ (ale romanului interbelic)

Moara cu noroc - Particularitățile nuvelei

Mara de Ioan Slavici - Particularități ale romanului

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu - Particularități ale romanului

Patul lui Procust - Particularități ale romanului

Moromeții de Marin Preda - Particularitățile textului narativ 

Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu - Particularități ale romanului

Baltagul de de Mihail Sadoveanu - Particularități ale romanului realist interbelic

O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale - Particularitățile textului dramatic

Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă - Particularitățile basmului cult

Maitreyi de Mircea Eliade - Particularitățile unui roman al experienței

Iona de Marin Sorescu - Particularități ale unei drame postbelice

Zmeura de câmpie - Particularități ale romanului postmodern (doar profilul uman)