Figuri de stil și procedee artistice

Procedeele artistice sunt cele mai des întâlnite mijloace de sporire a expresivității unei opere literare. Ele se împart î…

...

Figurile de stil

Figurile de stil sunt procedee prin intermediul cărora se schimbă fie sensul propriu al unui termen, fie construcția gramaticală obișnuită, cu scopul de a intensifica o expunere sau o imagine. Ele se definesc drept cuvinte (sau grupuri de cuvinte ce formează expresii) care schimbă raporturile uzuale dintre semnificant și semnificat.

Această schimbare se manifestă ca o deviere de la modalitatea obișnuită de realizare a corespondenței dintre obiectul denumit și termenul care îl desemnează. 

Pentru mai multe informații și exemple referitoare la figurile de stil îți recomandăm să citești acest ghid.

Printre figurile de stil se numără:

Epitetul

Epitetul este figura de stil care atribuie însușiri deosebite, neobișnuite, inedite, obiectelor, fenomenelor sau acțiunilor. Acesta:

  • Determină fie un substantiv, fie un verb;
  • Prezintă obiectele sau acțiunile într-o lumină nouă, impresionând cititorul;
  • Poate fi exprimat prin: adjective, substantive, verbe sau adverbe;
  • Reflectă modul în care scriitorul/eul liric vede obiectele, ființele sau acțiunile cărora li se atribuie epitetul.

Clasificarea epitetelor

  • În funcție de partea de vorbire ale cărei însușiri sunt determinate de epitet:

a. Epitete ale substantivelor

Exemple:

„zvelți vânători, în arcuiții lei” (Nichita Stănescu, „Lună în câmp”)

„Lumea-i veselă și tristă” (Mihai Eminescu, „Glossă”)

b. Epitete ale verbelo…

...

Procedee de expresivitate artistică

Enumerația

Enumerația este o figură de stil care presupune înșiruirea unor părți de vorbire de același fel (substantive, adjective, pronume etc.) sau cu înțelesuri similare. Scopul enumerației este fie de a evidenția ideea exprimată, fie de a accentua abundența sau gradul de diversitate.

Exemplu:

„Când ochii tăi îmi spun fără cuvinte
„Ş‑arată milă, dragoste, durere.”

(Mihai Eminescu, „Vorbește-ncet”)

Inversiunea

Inversiunea este o figură de stil cu ajutorul căreia se modifică ordinea uzuală a termenilor sau a unor grupuri de cuvinte, în scopul accentuării expresivității construcției din care face parte acest procedeu.

Exemplu:

„O dungă roșie-n zări se iscase
și plopii, trezindu-se brusc, dinadins
cu umbrele lor melodioase
umerii încă dormind, mi i-au atins.”

(Nichita Stănescu, „Dimineață marină”)

Repetiția

Repetiția este figura de stil care presupune reluarea unui termen sau a unui grup de cuvinte, în scopul accentuării unor anume trăsături ale obiectelor sau ale …

...

Procedee fonetice

Aliterația

Aliterația este o figură de stil al cărei efect constă în efectul sonor produs. Astfel, aceste efecte eufonic-imitative (care reproduc senzația transmisă prin cuvinte), se obțin de către scriitor prin alegerea unor termeni în care se repetă anumite consoane sau silabe inițiale, aflate, de obicei, în rădăcina cuvintelor.

Exemplu:

„Sălbatecul vodă e-n zale și-n fier
Și zalele-i zuruie crunte.”

(George Coșbuc, „Pașa Hassan”)

Asonanța

As…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in