Curente literare

Pe site-ul nostru ai la dispoziție un ghid detaliat al curentelor literare. În ghidul de față prezentăm, pe scurt, caracteristicile fiecărui curent literar, menționând și câțiva reprezentanți ai acestora.

Umanismul

 • Umanismul promovează ideea conform căreia „omul este măsura tuturor lucrurilor” – (Protagoras);
 • Promovează dreptatea socială;
 • Interes deosebit pentru limbile naționale;
 • Pune accentul pe unitatea de limbă, cultură și teritoriu a românilor din cele trei țări române;
 • Promovează raționalitatea gândirii;
 • Reprezentanți: Varlaam, Antim Ivireanul, Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, etc.

Iluminismul

 • Iluminismul se remarcă prin promovarea culturii și educației pentru dezvoltarea maselor;
 • Interes sporit pentru manualele școlare;
 • Separarea istoriei de literatură;
 • Reprezentanți: „Școala Ardeleană” (Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ioan Budai- Deleanu), Anton Pann, etc.

Clasicismul

Apărut în Franța, acest curent literar a fost foarte popular în Europa între secolele al XVII-lea și al XIX-lea. În literatura română, clasicismul nu s-a manifestat în totalitate, însă trăsături ale acestuia se regăsesc în operele unor autori precum Titu Maiorescu, I.L. Caragiale sau Ioan Slavici.

Caracteristici ale clasicismului în literatură:

 • Accentul pus pe rațiune în detrimentul pasiunii;
 • Cultivarea armoniei, a calofiliei, a echilibrului și a structurii simetrice;
 • Construcția personajelor
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in