Cerința 1

Enunțul primei cerințe de la Subiectul I, de la simularea examenului de Bacalaureat pentru profilul umanist, din anul 2015 sună în felul următor: „Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor bănuială şi pretenţios”.

Iată un exemplu de răspuns de nota 10!

Sinonimele neologice potrivite pentru sensul din text al cuvintelor date sunt:

 • bănuială – suspiciune
 • pretenţios – exigent

Și elevii de la profilul real care au susținut simularea în 2017 au primit o cerință asemănătoare: „Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor zărise şi spaimă.”

Un răspuns care să primească punctajul maxi…

...

Alte exemple

 • Bac Română 2012 - Modele de Subiecte, fragment din textul „Instrusul” de Marin Preda:

Nemișcarea – imobilitatea;
Dulce – blând. 

 • Bac Română 2012 - Sesiunea iunie-iulie , fragement din textul „Craii de Curtea-Veche” de Mateiu I. Caragiale

Pacea – liniștea;

A uimit – a impresionat.

 • Bac Română 2012 - Sesiunea specială, „Melodie povestită” de Nichita Stănescu:

Izbutisem – reușisem;

Fantome – stafii.

 • Bac Română 2013 - Sesiunea august-septembrie - Subiectul I - profil uman, „Iubire magică” de Vasile Voiculescu

Istovitor – extenuant
Călăuza - ghidul

 • Bac Română 2013 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul I - profil real, fragment din textul „Scrinul negru” de George Călinescu.

Mormane – grămezi;

Uzate – deteriorate.

 • Bac Română 2013 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul I - profil uman, fragment din textul „Accidentul” de Mihail Sebastian.

Va zări – va observa;

Obosită - extenuată.

 • Bac Română 2013 - Sesiunea specială - Subiectul I - profil real, „Din cerurile-albastre” de Mihai Eminescu.

Zâmbind – surâzând;

Odată – cândva.

 • Bac Română 2013 - Sesiunea specială - Subiectul I – profil uman, „Amintirile” de Lucian Blaga.

Sfânt – sacru;

Tăgăduire – negare

 • Modele de subiecte Bacalaureat română, subiectul I, 2014 - Profilul uman, „Moartea visurilor” de Ștefan Petică

singuri – solitari;

chemând – invocând.

 • Modele de subiecte Bacalaureat română, subiectul I, 2014 - Profilul real, „Singuri” de George Topârceanu

Sinonimul contextual al cuvântului „licărește” este „sclipește”, iar pentru cuvântul „singur” sinonimul contextual este „solitar”.

 • Bac Română 2014 - Sesiunea august-septembrie - Subiectul I - profil real, fragment din textul „Rusoaica” de Gib. I. Mihăescu.

Vrednic – capabil

Teancuri - grămezi

Bac Română 2014 - Sesiunea august-septembrie - Subiectul I - profil uman, fragment din textul„Lydda” de Duliu Zamfirescu

A se îndrepta – a se ameliora

Deodată - brusc

 • Bac Română 2014 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul I - profil uman, fragment din textul „Donna Alba” de Gib. I. Mihăescu.

Adevărat – veridic;

Se vor încrucișa – se vor intersecta.

 • Bac Română 2014 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul I - profil real, fragment din textul „Omul din vis” de Cezar Petrescu.

Straniu – ciudat;

Făgăduisem – promisesem.

 • Simulare Bacalaureat română, subiectul I, 2014 - Profilul real

Un sinonim contextual potrivit pentru cuvântul „retras” este „izolat”, iar sinonimul contextual pentru cuvântul „zădărnicie” este „inutilitate”.

 • Simulare Bacalaureat română, subiectul I, 2014, clasa a XII-a - Profilul uman

Un sinonim neologic pentru cuvântul „am cumpărat” este „am achiziționat”, iar sinonimul neologic potrivit pentru cuvântul „sfioasă” este „timidă”.                    

 • Simulare Bacalaureat română, subiectul I, 2014, clasa a XI-a - Profilul uman

Un sinonim neologic potrivit pentru cuvântul „amănunt” este „detaliu”, iar sinonimul neologic pentru cuvântul „înțelesuri” este „sensuri”. 

 • Simulare Bacalaureat română, subiectul I, 2014, clasa a XI-a - Profilul real

 Un sinonim pentru cuvântul „mister” este taină, în timp ce sinonimul cuvântului „necontenit”  poate fi „ neîncetat”.          

 • Simulare Bacalaureat, subiectul I, 2015, clasa a XII-a – Profilul real

Sinonimele potrivite pentru sensul din text al cuvintelor date sunt:

precis- sigur

se căznea- se străduia.

 • Simulare Bacalaureat, subiectul I, 2015, clasa a XII-a – Profilul uman

Sinonimele neologice potrivite pentru sensul din text al cuvintelor date sunt:

să mărturisesc – să recunosc

aleasă – distinsă

 • Modele de subiecte Bacalaureat română | Subiectul I 2015 - Profilul uman

Sinonimul neologic pentru sensul din text al cuvântului „milă” este „compasiune”, iar pentru cuvântul „nepăsător”, sinonimul contextual este „indiferent”.                                      

 • Modele de subiecte Bacalaureat română | Subiectul I 2015 - Profilul real

Un sinonim potrivit sensului din text al cuvântului „parfum” este „mireasmă”, iar sinonimul potrivit pentru cuvântul „singur” este „solitar”.

 • Bacalaureat Română 2015 - Sesiunea iunie-iulie | Profil real

Sinonimele potrivite pentru cuvintele date sunt:
socoteai - credeai, gândeai
deṣtepţi - inteligenţi, isteţi

 • Bacalaureat Română | Iunie-Iulie 2015 – Profil uman (Rezervă)

Pustnic – ascet

Nu îndură – nu suportă

 • Bacalaureat Română 2015 – Sesiunea iunie-iulie – profil uman

Sinonimele potrivite pentru cuvintele date sunt:
pomenește – amintește
trecută – anterioară

 • Bacalaureat Română 2015 - Sesiunea specială (profil real)

Un sinonim potrivit pentru cuvântul „se hotărî” este cuvântul „s-a decis”, iar pentru cuvântul „odaie” este cuvântul „cameră”.

 • Bacalaureat Română 2015 - Sesiunea specială (profil uman)

Sinonimul neologic pentru cuvântul „stăruiau” este „insistau”, iar pentru cuvântul „deodată” este brusc.

 • Bacalaureat Subiectul I - 2015 august-septembrie | Profil uman, text: Radu Stanca, Preludiu de toamnă

Un sinonim neologic potrivit pentru cuvântul „tăcut” este „calm”, iar pentru cuvântul „întors” este „revenit”.

 • Bacalaureat Română | Sesiunea August-Septembrie 2015 (Rezervă) - profil real,  „Scara” de Radu Stanca

Sinonime: trist = supărat; să urcăm = să suim.

 • Bac Subiectul I - 2015 august-septembrie | Profil real, Nicolae Labiș, Dor căzut

chipul – fața;

șezând – stând.

 • Bac Română | Sesiunea August-Septembrie 2015 (Rezervă) - profil uman, „După furtună” de Lucian Blaga

Sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor „zare” și „(î)naintând”:

zare - orizont;

(î)naintând - avansând.

 • Simulare Bacalaureat, subiectul I, 2015, clasa a XI-a – Profilul real, fragment din textul „O viață pierdută” de Ioan Slavici

Sinonimele potrivite pentru sensul din text al cuvintelor date sunt:

mâhnire – tristețe

apucă – luă.

 • Bac Română 2016 - Sesiunea specială

Real

Figură – față;
Șovăie - ezită

Uman

zădărnicia – deșertăciunea;

îngăduie- permite.

 • Bac Română 2016 - Sesiunea iunie-iulie (rezervă)

Real

Preschimbă – transformă;

Iubirea – dragostea.

Uman

Vorbă – cuvânt;

Sacru – sfânt;

 • Simulare Bac 2016

XI 

Real

luminoasă - strălucitoare;

dureri - suferințe

Uman

zvârliți - aruncați

apus - asfințit

XII

Real

tristețea - mâhnirea;

strivitoare - zdrobitoare.

Uman

apune- asfințește;

jertfelor – ofrandelor.

 • Simulare 2017

Real - textul „Proștii” de Liviu Rebreanu

Zărise - văzuse

Spaimă - teamă

Uman - textul „Vecinii” de Ioan Slavici

Sosise - venise, ajunse

Fiindcă - deoarece

 • Sesiunea speciala 2017 

Uman

Surâse – zâmbise; Celebru – faimos.

Real

Să sfârșesc – să închei, să termin; Desigur – negreșit, bineînțeles.

 • Modele de subiecte Română 2017

Uman - textul „Ioana Maria. Șaptesprezece poeme, I” de Geo Bogza

Întotdeauna - mereu

Se întorc - revin

Real - textul „Departe, cine știe ...” de Victor Eftimiu

Sprijinită – rezemată

Aduni – strângi

 • Sesiunea iunie-iulie 2017 

 Real - textul „Alt cântec” de Adrian Maniu

înserări – înnoptări, amurguri, asfințituri

nesfârșite – eterne, veșnice, neterminate

 • Sesiunea august-septembrie 2017

Real - textul „Elegie” de Ion Pillat

 Surd – înăbușit, înfundat

Zare – orizont

Real (rezervă) - textul „Vremea” de Ion Pillat

Vorbe – cuvinte

Pierdute – rătăcite

Uman - textul „Miraj” de Al. Philippide

Ciudate – stranii, bizare

Popasuri –  opriri

Uman (rezervă) - textul „Heruvic” de Tudor Arghezi

Jertfă – sacrificiu;

Să se deștepte – să se trezească

 • Modele de subiecte 2019 

Uman

limpede – clară

curând – îndată

Real

Sinonimul potrivit pentru cuvântul „veșni…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in