Lock

Sesiunea specială

Lock

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Din viața familiei Ion C. Brătianu, 1821 – 1891” de Sabina Cantacuzino.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței de seamă. 6 puncte

2. Menționează statutul pe care îl are Ionel Brătianu în Regimentul 2 Artilerie, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează o caracteristică a celor care predau la Școala de Poduri și Șosele, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care părinții îl pedepsesc pe Vintilă în timpul vacanței. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Vintilă Brătianu, aşa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul secvenței „de seamă” este acela de „important”, „semnificativ”, „valoros”.

2. Statutul pe care îl are Ionel Brătianu în Regimentul 2 Artilerie este cel de voluntar.

3. O caracteristică a celor care predau la Școala de Poduri și Șosele este competența, așa cum reiese din următorul fragment: „cei mai buni profesori și absolvenți ai școalelor străine țineau cursuri”.

4. Motivul pentru care părinții îl pedepsesc pe Vintilă în timpul vacanței este reprezentat de dezamăgirea lor în legătură cu rezultatele școlare ale băiatului.

5. Din textul dat reiese că una dintre trăsăturile definitorii ale lui Vintilă Brătianu este sensibilitatea. Această caracteristică este evidențiată în fragmentul care cuprinde momentul pedepsei primite de către băiat în urma obținerii unor rezultate școlare nemulțumitoare: „Nicio pedeapsă materială nu-i fu data […] dar, când seara veneam în șir să îmbrățișăm părinții zicându-le noapte bună, în loc de sărutările și mângâierile date celor demni, Vintilă trebuia să treacă fără a primi măcar o privire de la tata. Bietul vinovat în fiecare zi își suferea chinul și se ducea la pat nenorocit, până când, la o serbare de familie, tata îl iertă.”. Drept rezultat, atitudinea lui Vintilă față de școală s-a schimbat radical.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă familia are sau nu un rol important în dezvoltarea gustului artistic, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Din viața familiei Ion C. Brătianu, 1821 – 1891 de Sabina Cantacuzino, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in