Lock

Modele de subiecte

Lock

Cerințele subiectului I au fost formulate pe baza unui fragment din textul „Dintr-un secol de viață” de Cella Delavrancea, iar cea mai complexă dintre ele a fost aceea de a scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă muzica este sau nu importantă în viața oamenilor. Cerința subiectului II a fost construită pe baza poeziei „Lumina de ieri” de Lucian Blaga, în vreme ce pentru subiectul al III-lea cerința profilului real a fost un eseu în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj într-un roman postbelic studiat, iar pentru profilul uman a fost un eseu despre relația dintre două personaje într-un roman postbelic studiat. 

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Dintr-un secol de viață” de Cella Delavrancea.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței la repezeală. 6 puncte

2. Menționează două trăsături fizice ale lui I. L. Caragiale, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează domeniul cultural în care se manifestă Mateiu Caragiale, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică un motiv pentru care, în viziunea autoarei, I. L. Caragiale scrie cu dificultate. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, atitudinea lui I. L. Caragiale față de oamenii de pe strada sa, în timpul șederii la Berlin, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „la repezeală” este acela de „repede”, „grăbit”.

2. Două trăsături fizice ale lui I.L. Caragiale sunt, precum reiese din text: ochii mari și „mâinile feminine, subțiri și întoarse la vârful degetelor”.

3. Domeniul cultural în care se manifestă Mateiu Caragiale este literatura: „Dintr-o primă căsătorie, avusese un fiu, Mateiu, care a fost mai târziu un prozator și poet foarte talentat.”.

4. În viziunea autoarei, I.L. Caragiale scrie cu dificultate fiindcă face eforturi în sensul prezervării esenței unei anumite idei, fără a o lungi în mod inutil. Așadar, Caragiale petrece mult timp eliminând detalii neglijabile, „trecându-și ideea prin multe fire cerebrale”.

5. În timpul șederii la Berlin, I.L. Caragiale a manifestat o atitudine prietenoasă față de oamenii de pe strada lui. El s-a împrietenit cu oamenii modești, mai ales cu vânzătorii, alături de care-i făcea plăcere să petreacă puțin timp. De exemplu,...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in