Lock

Sesiunea iunie (rezervă)

Lock

Subiectul I - Real și Uman

Citește fragmentul din textul „Cum l-am cunoscut pe Vladimir Streinu”, în volumul Amintiri, de Șerban Cioculescu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței să treacă peste. 6 puncte

2. Menționează activitatea profesională îndeplinită de Basil Munteanu la Cugetul românesc, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează statutul social al lui Vladimir Streinu în momentul debutului literar, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care lui Vladimir Streinu i se spunea „Făt-Frumos din Teiu”. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, atitudinea lui Vladimir Streinu în raport cu societatea, așa cum reiese din al treilea paragraf. 6 puncte

Răspuns:

1. În text, secvența „să treacă peste” este folosită cu sensul de „să depășească”.

2. La „Cugetul românesc”, Basil Munteanu este secretar de redacție.

3. În momentul debutului literar, Vladimir Streinu era student: „Luam uneori cu el masa de seară, ca student”.

4. Motivul pentru care lui Vladimir Streinu i se spunea „Făt-Frumos din Teiu” era acela că se născuse în satul Teiu și, în același timp, avea o frumusețe asemănătoare cu cea a lui Eminescu, autorul operei „Făt-Frumos din tei”.

5. Din al treilea paragraf al fragmentului dat reiese faptul că Vladimir Streinu avea un raport contradictoriu cu societatea. Pe de-o parte, îi plăcea să socializeze și avea o atitudine extrovertită („mari expansiuni juvenile, care-l făceau încântător în societate”). Pe de altă parte, avea și o mare nevoie de solitudine („prelungi închideri în sine, ale unui solitar, neîmpăcat cu semenii săi, uneori chiar nesuferit, distant și disprețuitor.”).

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă un incident influențează sau nu o relație de prietenie, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din textul Cum l-am cunoscut pe Vladimir Streinu de Șerban Cioculescu, cât și la experiența personală sau culturală.
20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoa...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in