Lock

Sesiunea august

Lock

Subiectul I presupune un fragment din textul „Bacovia. Poezie sau destin” de Agatha Grigorescu-Bacovia, iar printre cerințe s-a numărat și aceea de a scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă experiențele de viață influențează sau nu procesul de creație, iar subiectul II s-a cerut prezentarea perspectivei narative în fragmentul din textul „Popa Man” de Ion Agârbiceanu.

La subiectul III elevii de la real au avut de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu, iar elevii de la profilul uman, un eseu despre particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga.

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Bacovia. Poezie sau destin” de Agatha Grigorescu-Bacovia.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței de tot felul. 6 puncte

2. Menționează numele râului pe malul căruia se plimbă cei doi tineri, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează florile al căror miros este asociat de autoare cu cel al cireșilor înfloriți, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Bacovia se oprește din scrierea poeziei Furtună. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a autoarei, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Secvența „de tot felul” este utilizată cu sensul de „variate”.

2. Râul pe malul căruia se plimbă cei doi tineri este Bistrița.

3. Florile al căror miros este asociat de autoare cu cel al cireșilor înfloriți sunt crizantemele, idee dedusă din secvența: „Cireșii erau înfloriți și răspândeau o mireasmă amăruie, asemeni crizantemelor toamna”.

4. Bacovia se oprește din scrierea poeziei „Furtună” fiindcă își aduce aminte de niște versuri pe care trebuie să le traducă din limba latină („Mi-am adus aminte că aveam pe a doua zi niște versuri de tradus la limba latină și am lăsat poezia la o parte”).

5. Din textul dat reiese faptul că o trăsătură morală a autoarei este discreția. Această calitate reiese din ultimul paragraf al textului, în care se descrie o scenă ilustrativă: Inspirat, Bacovia și-a scos un carnețel în care a început să noteze ceva. Pentru a nu-l face să se simtă incomod, autoarea s-a prefăcut că nici nu observă, întrucât acesta „părea că se ferește”: „M-am și făcut că n-am observat nimic.”.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă experiențele de viață influențează sau nu procesul de creație, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Bacovia. Poezie sau destin de Agatha Grigorescu-Bacovia, cât și la experiența personală sau culturală.
20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în ved...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in