Lock

Sesiunea iunie (rezervă) - profil real

Lock

Primul subiect a fost format dintr-un fragment din textul „Mihai Eminescu, în volumul Mărturii despre Eminescu”, scris de Iosif Vulcan, iar pe baza acestuia au fost formulate mai multe cerințe, printre care și acea de a scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă recunoașterea timpurie a unui talent influențează sau nu dezvoltarea acestuia. 

Subiectul al doilea a avut ce cerință prezentarea perspectivei narative în fragmentul din textul Întâmplări în irealitatea imediată” de M. Blecher, iar la subiectul al treilea cerința a fost aceea de a redacta un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text dramatic studiat.

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Mihai Eminescu, în volumul Mărturii despre Eminescu” de Iosif Vulcan.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței în fruntea. 6 puncte

2. Menționează numele editurii care a publicat primul volum de poezii eminesciene, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează caracteristica poeziilor cu care debutează Mihai Eminescu în revista Familia, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care numele Eminovici a fost schimbat în Eminescu. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a limbajului poetic eminescian, așa cum reiese din ultimul paragraf. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „în fruntea” este „la începutul”, „în deschiderea”.

2. Numele editurii care a publicat primul volum de poezii eminesciene este „Socec et Comp.”.

3. Eminescu debutează în revista „Familia” cu poezii caracterizate de sensibilitate și gingășie: „Farmecul gingaș al poeziilor, considerând și etatea tânără a autorului, ne indică un talent adevărat, care avea un viitor frumos în literatura română. De aceea publicarăm cu plăcere acele inspirațiuni juvenile”.

4. Numele „Eminovici” a fost schimbat în „Eminescu” fiindcă redac...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in