Lock

Modele de subiecte

Lock

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Jurnal” de Tudor Vianu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

  1. Indică sensul secvenței nu putem trece cu vederea. 6 puncte
  2. Menționează numele unei clădiri supuse procesului de restaurare, prin raportare la textul dat. 6 puncte
  3. Precizează atitudinea autorului în momentul revenirii la Viena, așa cum reiese din primul paragraf al textului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă. 6 puncte
  4. Explică motivul pentru care spectacolul Tristan și Isolda îi provoacă autorului nedumerire. 6 puncte
  5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a vienezilor, care se desprinde din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

  1. Secvența „nu putem trece cu vederea” indică imposibilitatea de a ignora o anumită realitate.
  2. Clădirea supusă procesului de restaurare este Catedrala Sfântul Ștefan.
  3. În momentul revenirii la Viena, autorul se simte nostalgic, stare redată în secvența „am alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit să surprind năluca trecutului”.
  4. Autorul este nedumerit din cauza intervențiilor din finalul operei „Tristan și Isolda”, pe care le consideră a fi „inexplicabile în constituirea finalului”.
  5. În fragmentul din jurnalul lui Tudor Vianu, autorul descrie diferite categorii de vienezi, în funcție de vârsta și ocupația fiecăruia. Tineretul i se pare rebel și ciudat, dar în general, vienezii sunt percepuți de către Vianu drept „oameni care muncesc și își iubesc orașul”. Ei apreciază valor
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in