Lock

Sesiunea august

Lock

Atât elevii de la uman, cât și cei de la real au primit de scris câte un eseu despre unul dintre textele lui Liviu Rebreanu sau George Călinescu, deosebirea fiind că unii au avut de prezentat particularitățile de construcție a unui personaj, iar ceilalți particularitățile textului narativ. Cerințele subiectului I au fost formulate pe baza unui fragment din textul „Jurnal intim” de Marin Preda, iar la subiectul II pe baza poeziei „Amurg” de Vasile Voiculescu.

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Jurnal intim” de Marin Preda.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței m-a scos din sărite. 6 puncte

2. Menționează țările pe care autorul le-a vizitat în compania Etei, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

3. Precizează ce intenționează autorul să surprindă în volumul al doilea al romanului Moromeții, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din primul paragraf. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care tracul scriitorului a dispărut în timp ce scria volumul al doilea al romanului Moromeții. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Marin Preda, care se desprinde din textul dat. 6 puncte 

Răspuns:

1. m-a scos din sărite – m-a enervat

2. Franța, Italia și Austria sunt țările pe care autorul le-a vizitat în compania Etei.

3. Intenția inițială a autorului era înfățișarea experiențelor unui tânăr din România în perioada postbelică („Am vrut să descriu aventura unui tânăr împins de împrejurările postbelice în vâltoarea politică”).

4. În timp ce scria volumul al doilea al romanului...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in