Tipuri de roman în perioada postbelică

După încheierea celor două Războaie Mondiale, asemenea altor perioade puternic influențate ideologic, romanul românesc se dezvoltă depinzând de regimul comunist care se instaurase în România. De pildă, perioada cuprinsă între anul 1950 și 1960 este caracterizată de „stalinism integral”, întrucât toate aspectele legate de existența sa în România fuseseră supuse unui intens proces de stalinizare. Cu toate acestea, au existat numeroase romane considerate valoroase, ai căror autori au găsit metode prin care să balanseze nevoia de coerență ideologică pe de-o parte, și cea de liberă exprimare artistică pe de altă parte. Astfel, soluția cea mai des întâlnită a fost abordarea trecutului României, și nu a situației prezente. Printre aceste romane se numără: „Bietul Ioanide” (explorarea mediului citadin), „Groapa” (deschide drumul către proze pitorești, de mediu exotic), „Moromeții” (condiția și ignorata complexitate sufletească a țăranului român), „Toate pânzele sus!” (roman de aventură), „Cronică de familie” (roman istoric, tipologic și de mediu).

Odată cu anul 1964, însă, are loc o liberalizare în urma căreia apar primele romane despre „obsedantul deceniu” (anii `50), devenind astfel posibilă renașterea genului. Ceaușescu a început o politică de destalinizare a României, ceea ce a permis această evoluție. Proza psihologică, însoțită de o proză a înstrăinării, survin în urma recuperării interesului pentru individualitate. Apar „Cel mai iubit dintre pământeni”, „Intrusul” (Marin Preda), „Galeria cu viță sălbatică” (Constantin Țoiu) și altele. Rămâne deosebit de importantă preocuparea scriitorului pentru tabloul social și condiția umană, ilustrând relația individului cu destinul sau istoria. Personajele surprinse în cadrul acestor lucrări sunt marcate de psihologii abisale, personaje-cazuri ce se confruntă cu banalitățile existenței sub semnul unor reverberații fantastice.

Principalele tipuri de roman

ce se disting în perioada postbelică sunt:

Romanul realist-psihologic

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in