Literatura aservită ideologiei comuniste

Ideologia comunistă se bazează, printre altele, pe teoria determinismului social. Aceasta susține că individualitatea unei persoane nu determină comportamentul acesteia, ci clasa din care provine persoana în cauză. Astfel, educarea oamenilor în spiritul noii societăți fără clase devine o necesitate pentru comuniști. Literatura ca propagandă cultivă mitul patriei primejduite, necesitatea luptei de clasă, internaționalismul proletar, precum și vigilența față de „dușmanii poporului”.

Când ne referim la literatura concepută în perioada regimului comunist, este important să cunoaștem două concepte de bază: realismul socialist și proletcultismul. Cel din urmă este denumit după termenul Proletarskaia kultura (rus.), care denumește organizația sovietică ce propunea crearea culturii proletare ca reacție la cea „veche”, burghezo-moșierească. 

Realismul socialist presupunea, teoretic, zugrăvirea realității în dezvoltarea ei revoluționară. Materializarea conceptului s-a realizat printr-o impunere sistematică a controlului ideologic asupra scriitorilor. Aceasta însemna că operele literare trebuiau să conțină anumite teme și formulări legate de cultul personalității lui Stalin, precum și de măreția construcției socialiste. Metoda realismului socialist presupunea contactul direct al scriitorului cu viața și a dominat întreaga producție literară a vremii.

În 1944 se înființează ARLUS (Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică), iar președintele Secției literatură și filosofie este Mihail Sadoveanu. Principala publicație de propagandă a...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in