Forme ale istoriei și criticii literare

Procesul critic presupune o analiză complexă și pluridimensională a operei literare. Această operă este integrată într-un sistem de relații cu alte opere și supusă unei judecăți de valoare. Scopul criticii literare, conform lui Tudor Vianu, este acela de „a le caracteriza, a le lega de împrejurările lor, a le prețui și a le impune aprecierii generale după meritul lor relativ”.

Cunoașterea a două domenii este esențială în cazul practicării criticii literare: istoria literară și teoria literară. Cea dintâi permite judecarea operei în funcție de contextul în care apare, întrucât istoria literară vizează evoluția scrierilor de-a lungul timpului. Teoria literară, pe de altă parte, studiază criteriile și principiile caracteristice creațiilor literare, definind genurile, speciile, curentele literare, stilul și alte astfel de elemente. George Călinescu, autorul lucrării impresionante denumită „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, explică importanța istoriei literare în formularea criticilor.

Principalele tipuri de critică sunt:

  • istoria literară
  • monografia critică 

Monografia critică este un studiu ce tratează un subiect anume, privit din diverse puncte de vedere. Ea se axează pe viața și opera unui scriitor, a unui grup de scriitori de o anumită orientare, fenomenul reprezentat de un curent literar sau pe o revistă importantă. Spre deosebire de eseul critic, monografia epuizează, de regulă, subiectul abordat, separând obiectul analizat de contextul în care acesta se încadrează.

Exemple: „Viața lui Mihai Eminescu”, „Ion Creangă – viața și opera” (G. Călinescu), „Viața lui I.L. Caragiale” (Șerban Cioculescu), „Opera lui Alexandru Macedonski” (Adrian Marino) etc.

  • eseul 

Eseul critic este o lucrare cu un pronunțat caracter digresiv...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in