Diversitate tematică, stilistică și de viziune în poezia interbelică

Literatura română a anilor `20-`30 se remarcă prin manifestarea simbolismului (în poezie) și teoretizarea sincronismului (cu rol deosebit de important în dezvoltarea romanului modern) de către Eugen Lovinescu. Pe lângă acestea, perioada interbelică a adus cu sine separarea definitivă a domeniilor literaturii. Precum Nicolae Manolescu susține în studiul „Metamorfozele poeziei”, poezia interbelică ajunge să-și constituie propriul domeniu și univers tematic, propriile motive, viziuni, precum și un stil caracteristic. Astfel, ea devine o realitate de sine stătătoare.

În consecință, poezia modernă se depărtează de biografic și de anecdotic, înlocuind acestea cu o lirică a esențelor, denumită fie poezie pură, fie poezie ermetică ori metafizică. Rolul contestatar al avangardei este important în sensul reinventării limbajului poetic de până atunci.

  1. Tradiționalismul, modernismul și avangardismul în epoca interbelică

Bătălia dintre tradiție și inovație în poezia românească a fost o caracteristică importantă în această perioadă. Tradiția românească se exprimă acum mai degrabă sub forme de programe și ideologii culturale decât ca o direcție în poezie. Tradiționalismul poetic este văzut ca materializare a nevoii creatoare de valori autohtone. Revista „Gândirea” era publicația în jurul căreia s-a concretizat mișcarea tradiționalistă. 

Tradiționalismul a reînviat tematici de tip romantic, precum folclorul, mitul sau elementele ortodoxiei în spațiul românesc. Singurii reprezentanți ai tradiționalismului care rămân pe poziții sunt George Coșbuc și Octavian Goga. Prin tematica aleasă în operele lor, precum și prin mijloacele de expresivitate, aceștia ilustrează dimensiunea tradițională a poeziei. 

Modernismul este interpretat drept spirit inovator în domeniul artistic. Câțiva dintre poeții moderniști sunt: Ilarie Voronca, Geo Bogza, Adrian Maniu, Alexandru Philippide. Clasicii modernismului sunt, însă, considerați a fi Ion Barbu, Tudor Arghezi (care nu s-a dat în lături de la a...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in