Latinitate și dacism

Latinitate și dacism este unul dintre studiile de caz pe care le vei găsi în manualul de limba și literatura română pentru clasa a XI-a.

Printre textele literare pe care le prevede programa de limba română pentru a fi studiate în cadrul tematicii latinitate și dacism se numără: Gheorghe Asachi, La Italia, Vasile Alecsandri, Cântecul gintei latine, Mihai Eminescu, Memento mori, B. P. Haşdeu, Perit-au dacii?, Vasile Pârvan, Getica, Lucian Blaga, Revolta fondului nostru nelatin etc.

În capitolul Latinitate și dacism profesorii noștri de limba și literatura română au făcut o sinteză a celor mai importante informații pe care trebuie să le reții privind originile și evoluția limbii române.

Iată un scurt fragment din textul pe care îl vei găsi accesând capitolul Latinitate și dacism:

„Caracterul poporului român se află, din punct de vedere istoric, sub semnul amestecului dintre latinitate și reminiscențele culturii dace, căruia i se adaugă varii elemente slave. Descrisă adesea asemenea unei „insule de latinitate” în mijlocul popoarelor de proveniențe diferite, România este rezultatul întâlnirii dintre mai multe grupări entice și culturale, între care se remarcă în mod deosebit dacii și poporul roman.

Pentru a înțelege consecințele acestor origini trebuie să cunoaștem câte ceva despre istoria ambelor popoare: cel dac și cel roman. Dacii făceau parte, alături de geți, din poporul indo-european al tracilor, fiind definiți drept o ramură a acestuia. Limba vorbită de ei este caracteristică dacilor și geților după formarea statului dac centralizat. Numele de „dac” provine fie din cuvântul „daca” (cuțit sau pumnal, arme caracteristice dacilor), fie din cuvântul „daos” (lup). Triburile dacilor și ale geților se întindeau pe teritoriul cuprins între Munții Balcani și Munții Slovaciei, și de la litoralul apusean al Mării Negre până dincolo de bazinul Tisei. În timp ce triburile dace locuiau pe teritoriul actual al Banatului și al Transilvaniei, geții trăiau în Câmpia Dunării, Moldova și Dobrogea de astăzi.”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in