Formarea conștiinței istorice

Formarea conștiinței istorice este unul dintre studiile de caz pe care le vei găsi în manualul de limba și literatura română de clasa a XI-a atunci când vei parcurge capitolul „Perioada veche”.

Pentru a afla cine au fost Miron Costin, Grigore Ureche, Dimitre Cantemir sau Constantin Cantacuzino și ce rol au avut aceste personalități pentru conștiința istorică a românilor, îți recomandăm să accesezi capitolul Formarea conștiinței istorice.

Profesorii de limba și literatura română cu care colaborează echipa Liceunet au făcut o sinteză a celor mai importante informații legate de cronicile moldovenești și muntenești și le-au inclus în acest capitol.

Iată un scurt preview din capitolul Formarea conștiinței istorice:

„Conștiința istorică a unui popor provine din sentimentul de identificare cu acesta al indivizilor care îl formează. Pentru ca această conștiință să se formeze este nevoie de crearea unei imagini coerente despre români și caracteristicile acestora. Ce îi deosebește de alte popoare? Ce definește poporul român? Pentru a răspunde la aceste întrebări este nevoie de un proces de cunoaștere de sine. Conștiința istorică se formează în baza unei percepții (fie ea intuitivă sau reflexivă) a omului relativ la propria sa existență, precum și la realitatea separată de aspectele lingvistice.

Conștiința presupune și înțelegerea, capacitatea de a ne da seama de ceva anume. Astfel, cronicarii au remacat un element semnificativ dezvoltat în mentalul istoric al românilor, și anume, conștiința romanității poporului român. Acest proces a fost înlesnit de structura umanistă a cronicarilor, construită pe două izvoare: un umanism renascentist, însușit în cadrul universităților europene (Polonia, Italia), precum și un umanism popular. Acesta din urmă a fost valorificat de Ion Neculce și s-a cristalizat în literatura populară. Așadar, cronicarii au argumentat latinitatea limbii și a poporului român aducând dovezi în acest sens. Ei demonstrează continuitatea poporului roman în Dacia și remarcă unitatea lingvistică și teritorială a românilor din cele trei țări.”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in