Comentariu

...

Tema  

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema abordată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Vioarele tăcură. O, nota cea din urmă”, avem de-a face cu tema trecerii ireversibile a timpului. În acest context, eul liric meditează la propria finitudine, cu o atitudine profund melancolică.

Exemplu

Tema poeziei este reprezentată de trecerea ireversibilă a timpului. Aceasta determină inevitabilitatea finalului existenței fiecăruia dintre noi. Copleșit de ac…

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în text. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Vioarele tăcură. O, nota cea din urmă”, de Ștefan Petică, este formată din patru strofe a câte patru versuri fiecare. Prima strofă debutează brusc, cu o propoziție scurtă ce anunță apropierea finalului („Vioarele tăcură.”). Tonul este rece, oarecum indiferent, așa cum și moartea este indiferen…

...

Apartenența la simbolism

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Vioarele tăcură. O, nota cea din urmă” la curentul literar simbolist, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Simbolismul este un curent literar apărut în Franța, ca reacție împotriva parnasianismului, a romantismului retoric și a naturalismului. Simbolul are funcția de a înlocui expresia directă, prin intermediul analogiei și al convenției. În literatură, simbolul a devenit un mod de constituire a imaginii artistice.

Exemplu

Pentru a demonstra apartenența poeziei „Vioarele tăcură. O, nota cea din urmă” la curentul literar simbolist, vom enumera o serie de trăsături ale acestuia, regăsite în opera de față. În…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in