Comentariu

...

Tema poeziei

Pentru a putea identifica corect tema unui text literar trebuie făcută o lectură atentă a textului, apoi se va încerca încadrarea într-o anumită perioadă de timp, făcându-se legătura cu evenimentele ce au avut loc în acea perioadă.

Exemplu

Considerat de criticul  N. Manolescu primul exponent al simbolismului în literatura română, poeziile lui Petică abundă în simboluri și sugestii de …

...

Interpretarea versurilor

În interpretarea versurilor se va ține cont de structura textului, se vor identifica simbolurile centrale și se va prezenta viziunea despre lume a poetului. Este important să se țină cont de tema textului, de tablourile lirice semnificative și să se prezinte câteva figuri de stil.  

Exemplu

Prima strofă face introducerea cititorului într-o atmosferă tipic simbolistă „Afară vîntul se jălește,/ Izbindu-se de crengi uscate,” urmând să se integreze o serie de simboluri specifice curentului „singurătatea crește”,„suspin încet și trist.”. Drama eului liric este accentuată de atmosfera rece de afară, imaginea auditi…

...

Caracteristici ale limbajului poetic

Expresivitatea textului este dată de folosirea figurilor de stil și a procedeelor artistice, de aceea este important să acordăm atenție limbajului folosit de autor.

Exemplu

În poezie sunt folosite o serie de simboluri și motive specifice simboliștilor: singurătate, noapte, țipăt, suspin, tristețe, cu ajutorul cărora autorul își exprimă în mod direct gândurile, ideile și sentimentele. Strofa a doua …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in