Comentariu

Introducere

Partea introductivă a eseului are rolul unei „etichete” a acestuia. În paragraful dedicat introducerii trebuie să redăm câteva date generale despre scriitor și opera sa. Tot aici putem preciza unele aspecte legate de opera ce urmează a fi analizată. 

Exemplu

Poetul Ștefan Octavian Iosif a fost unul dintre reprezentanții curentului simbolist din literatura română. El a activat ca scriitor pentru o scurtă perioadă, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, având și o viață destul de scurtă, întrucât a decedat la vârsta de  numai 37 de ani. Lirica scriitorului a fost influențată de evenimente din viața acestuia. Astfel, ȘT. O. Iosif a scris poezii de atmosferă, cu teme precum: spațiul rural, dezrădăcinarea, timpul sau trecutul.

Tema

Tema poeziei este unul dintre cele mai importante aspecte ale conținutului acesteia. Ea este relevantă pentru receptarea optimă a viziunii despre lume a scriitorului. Tema trebuie identificată raportându-ne la mesajul transmis prin versurile poeziei și la motivele literare întâlnite.

Exemplu

Poezia „În parc”, de Ștefan Octavian Iosif, surprinde tema trecutului prin abordarea de motive și imagini artistice precum: „banca solitară”, „florile trecute”, „mărturiile”, „clipa”. De asemenea, utilizarea verbelor la timpuri trecute și plasarea adverbului de timp „ieri” în poziție inițială denotă o tonalitate proprie acestei teme.

Semnificația titlului

Analiza titlului este o componentă importantă a eseului, datorită rolului avut în prezentarea imaginii de ansamblu a operei. De asemenea, titlul reprezintă un punct de plecare în receptarea mesajului textului și a viziunii artistice a poetului. Îl vom analiza at...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in