Schemă: Proiecte politice

Secolul al XVIII-lea

Citește în continuare o prezentare schematică a Supplex Libellus și a Supplex Libellus Valachorum.

Supplex Libellus

Context istoric și cauze: După alungarea stăpânirii otomane din Europa Centrală de la începutul secolului al VIII-lea, Transilvania a trecut sub controlul Imperiului Habsburgic. Pentru a-și impune puterea într-un principat preponderent reformat, habsburgii i-au determinat pe ortodocși să îl accepte pe papă drept lider al bisericii, apărând astfel greco-catolicismul. Acestă trecere a venit însoțită de niște promisiuni statuate în Diplomele leopoldine. Din păcate pentru marea majoritate a populației, aceste promisiuni nu au fost respectate. Mai mult de atât, s-au comis chiar abuzuri din partea Bisericii Catolice. Un episcop greco-catolic român, Ioan Inochentie Micu-Klein avea să redacteze un memoriu, Supplex Libellus, care a fost înaintat împărătesei Maria Terezia.

Dată, spațiu: 1744, Transilvania

Semnatar: Ioan Inochentie Micu-Klein

Conținutul programului: 

  • românii să aibă acces la funcțiile publice
  • sarcinile țărănimii dependente să fie ușurate
  • clerul să aibă un reprezentant în Dieta Transilvaniei
  • înființarea unor școli

Urmări: Datorită faptului că în problemele privind moștenirea tronului, Maria Terezia a fost susținută de către maghiari, aceasta nu a acceptat cererile episcopului greco-catolic, mai mult chiar, Micu-Klein a fost exilat la Roma.

Supplex Libellus Valachorum

Context istoric și cauze: Pe fondul ideilor iluminismului și a perioadei reformiste a împăratului habsburg Iosif al II-lea, românii din Transilvania, după moartea împăratului, au adresat un nou memoriu curții de la Viena reprezentată de Leopold al II-lea, prin care cereau atât făgăduirea promisiunilor prezente în Diplomele leopoldine, cât și noi alte cereri.
Petiția, numită Supplex Libellus Valachorum, cuprindea următoarele: o parte a istoriei românilor...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in