Revoluția de la 1848 în Transilvania și Bucovina

Revoluția din Transilvania

În Transilvania, revoluția pașoptistă va avea o tentă predominant națională și va fi influențată de revoluția din Ungaria. Românii transilvăneni au susținut inițial revoluția maghiară întrucât aceasta cerea desființarea iobăgiei și drepturi și libertăți cetățenești. Cum însă intenția Ungariei era de a alipi Transilvania și de a reface Regatul Ungariei Medievale, în care să fie recunoscută doar națiunea și limba maghiară, românii au reacționat. La 3-5 mai 1848 are loc Marea Adunare Națională de la Blaj.

Documentul programatic al mișcării se va numi „Petițiunea națională” și va cuprinde între cererile sale: respingerea alipirii Transilvaniei la Ungaria, recunoașterea națiunii române ca națiune egală în drepturi cu celelalte națiuni din Transilvania, învățământ în limba română, desființarea iobăgiei și împroprietărirea țăranilor etc. 

Revoluționarii aleg un Comitet Național Român, din care fac parte Andrei Șaguna și Simion Bărnuțiu. „Petițiunea națională” este trimisă spre aprobare împăratului ș...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in