Revoluția de la 1848 în Moldova

Revoluția a izbucnit în Moldova la 27 martie 1848, prin adunarea revoluționarilor la Iași (la hotelul Petersburg), adunare de protest împotriva regimului autoritar al domnitorului Mihail Sturdza

Revoluționarii moldoveni - în majoritatea lor aparținând boierimii mici și mijlocii, la care se adăuga o parte a marii boierimi de orientare liberală și elita intelectuală a vremii - au ales un comitet (în frunte cu Vasile Alecsandri), care trebuia să redacteze un program ce să includă revendicările lor și pe care să-l înainteze domnitorului. Programul redactat în 35 de puncte a primit numele de „Petițiunea-proclamațiune”. Printre principalele revendicări se numără: drepturi și libertăți cetățenești, îmbunătățirea vieții țăranilor, eliberarea deținuților politici, desființarea cenzurii etc.

„1) Sfânta păzire a Regulamentului în tot cuprinsul său şi fără nici o răstălmăcire.

2) Secarea corupţiei prin pravile înadins făcute şi a abusurilor ce izvorăsc din acea corupţie.

3) Siguranţa personală, adecă nimeni să nu poată fi pedepsit decât pe temeiul legilor şi în urmarea unei hotărâri judecătoreşti. Fieştecare arestat să fie înfăţişat în vreme de 24 ceasuri dinaintea tribunalului competinte.

4) Grabnica îmbunătăţire a stării locuitorilor săteni, atât în relaţia lor cu propriet...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in