Revoluția română de la 1848

Introducere

În anul 1848 izbucnesc revoluţii în majoritatea statelor europene. Scopul acestor revoluții era înlocuirea regimurilor politice absolutiste cu regimuri liberale și adoptarea unor constituţii moderne care să prevadă respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, separarea puterilor în stat, extinderea dreptului de vot, împroprietărirea ţăranilor etc.

Revoluția română de la 1848 este unul dintre cele mai importante evenimente din istoria modernă a României. Nicolae Bălcescu, unul dintre liderii revoluției pașoptiste, avea să afirme în „Mersul revoluţiei în istoria românilor” faptul că „revoluţia europeană a fost ocazia, iar nu cauza revoluţiei române”.

Programele revoluționare prezentate în fiecare principat românesc au demonstrat caracterul unitar al românilor, dorința de unire într-un singur stat manifestându-se puternic în cadrul Revoluției românești de la 1848. Revoluția română de la 1848 a cuprins Țara RomâneascăMoldovaTransilvania și Bucovina, fiecare regiune fiind caracterizată de existența unui program revoluționar propriu.

În Principatele Române revoluţia de la 1848 a fost organizată de intelectualii cu vederi liberale proveniţi d...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in