Regulamentele Organice

Regulamentele Organice din Țara Românească și Moldova au contribuit la modernizarea statului român. De exemplu, prin intermediul acestora a fost introdus un element democratic important: principul separării puterilor în stat.

Adoptarea Regulamentelor Organice

Regulamentele Organice și domniile regulamentare sunt consecințe ale prevederilor Tratatului de la Adrianopol (1829), semnat în urma înfrângerii otomanilor în cadrul războiului ruso-turc început în 1828. Prin Tratatul de pace de la Adrianopol, Țara Românească și Moldova erau puse sub puterea protectoare a Rusiei, ceea ce îi conferea acesteia un control destul de larg asupra politicii interne românești. Astfel, Rusia, în calitate de putere protectoare, a intervenit în interesul Țărilor Române și a determinat Imperiul Otoman să aprobe adoptarea Regulamentele Organice. Intervenția Rusiei nu trebuie privită ca un cadou, ci mai degrabă ca o pregătire a celor două provincii pentru o viitoare încorporare a acestora în cadrul Imperiului Țarist.

  • Regulamentele Organice vor avea caracterul unor legi cu valoare de constituție în Principate, specificând principiul separării puterilor în stat.
  • Regulamentul Organic pentru Ţara Românească a intrat în vigoare în 1831, iar cel pentru Moldova în 1832.

Regulamentele Organice au fost întocmite de reprezentanţii Rusiei în colaborare cu boierii români. Astfel, regulamentele au ţinut cont într-o oarecare măsură de moștenirea legislativă românească anterioară, de memoriile numeroase întocmite de boierii români şi de alte proiecte cu caracter de constituţie. Totuși, regulamentele nu au ținut cont de starea precară a țăranilor care constituiau marea majoritate a populației Principatelor, iar boierii au beneficiat de largi scutiri de taxe și impozite și de un și mai mare...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in