Școala Ardeleană din perspectiva istoriei românilor

Contextul apariției

Școala Ardeleană a reprezentat o mișcare ideologică izvorâtă în contextul luptei pentru emancipare a românilor din Transilvania la sfârșitul secolul al XVIII-lea. Curentul a adus contribuții însemnate în procesul de  remodelare a conștiinței naționale  a  românilor 

Apariția acestei mișcări  a fost influențată într-o măsură importantă de resentimentele înmagazinate de-a lungul timpului de către românii transilvăneni, excluși de la  viața politică și socială a Transilvaniei.. Aceasta excludere a fost oficializată odată cu adoptarea în anul 1437 a înțelegerii dintre stările privilegiate ale Transilvaniei (maghiari, sași și secui), cunoscută  sub numele de ,,Unio trium nationum”. Potrivit prevederilor acestei înțelegeri, românii – deși majoritari ca locuitori – erau considerați o națiune tolerată.

Etapele Școlii Ardelene

  • Etapa incipientă
    • Caracterizată de revendicări politice, mai cu seamă lupta dusă de Inocențiu Micu-Klein, episcopul românilor uniți, pentru drepturile și libertățile cuvenite românilor din Transilvania.
  • Etapa de concepere a ideologiei naționale, de evidențiere a orginii latine a poporului român și de dezvoltare a învățământului românesc.
  • Etapa profund iluministă marcată de Adunarea de la Blaj în contextul Revoluției de la 1848. 

 

Personalități marcante 

Dintre personalitățile marcante care s-au implicat în proiectul Școlii Ardelene, menționăm intelectuali precum: Samuil Micu-Klein, Gheo...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in