Proiectele politice din secolul XVIII

Statul român modern a evoluat în timp de la stadiul de proiect politic la realizarea României Mari. Secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea marchează intrarea societății românești într-o nouă etapă de evoluție, apărând semne concrete ale modernizării…

...

Care sunt proiectele politice din secolul XVIII?

Citește această secțiune pentru a afla care au fost proiectele politice din secolul XVIII ce au stat la baza creării statului român modern și realizarea României Mari.

Supplex Libellus (1744)

Pentru Transilvania, proiectele înt…

...

Criteriile unui stat modern

Înainte de realizarea României Mari, statul român modern a fost gândit la nivel teoretic prin numeroase proiecte politice ce au început să prindă contur din secolul al XVIII-lea. Proiectul statului român modern s-a raportat atât …

...

Ce presupuneau reformele?

Pentru ca modernizarea să aibă loc, trebuiau parcurse anumite etape pe plan intern, precum desfiinţarea privilegiilor feudale și a dependenţei ţăranilor, împroprietărirea țăranilor, și adoptarea unei constituţii moderne. Astfel, reformele aveau ca obiective principale reorganizarea administrativă a…

...

Desfășurarea reformelor

Numeroase măsuri reformatoare au fost întreprinse încă de pe vremea domnilor fanarioți, remarcându-se personalitatea lui Constantin Mavrocordat. El a demarat programul reformator al instituțiilor administrative, juridice și fiscale românești. 

Programele reformatoare au fost însă frânate de instabilitatea domniei în această perioadă. O altă piedică importantă în dezvoltarea Ţărilor Române a fost Impe…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in