Proiectele politice din secolul XIX

Revoluția Franceză și campaniile lui Napoleon au destabilizat situația geografică și politică a Europei la începutul secolului al XIX-lea. Declanșarea procesului de răsturnare a vechii ordini politice și sociale bazată pe principii asemănătoare celor medievale și ascensiunea naționalismului în interiorul popoarelor europene, în special pentru popoarele care se regăseau în granițele unor imperii multietnice, a adus un val de tulburări sociale și politice profunde pe aproape tot întinsul Europei.

Cererile norodului românesc (1821)

Revoluția lui Tudor Vladimirescu de la 1821 reprezintă rodul nemulțumirii generale a românilor în legătură cu tratamentul politic și economic pe care otomanii îl aplicau Țării Românești. De asemenea, contextul istoric al izbucnirii revoltei de la 1821 se leagă și de izbucnirea Războiului de Independență al Greciei (1821-1829) și al agitației tot mai mari a popoarelor din Peninsula Balcanică.

Întinsă pe o durată de cinci luni (ianuarie – mai), Revoluția lui Tudor Vladimirescu a avut următoarele obiective, pe care le regăsim în conținutul documentului denumit ,,Cererile norodului românesc” (ianuarie 1821)

  • Meritocrația ca principiu fundamental în ocuparea funcțiilor publice
  • Crearea unei armate naționale permanente
  • Eliminarea funcționarilor greci din toate funcțiile publice, inclusiv din cele religioase
  • Desființarea privilegiilor boierești
  • Autonomie politică și unirea cu Țara Moldovei
  • Suveranitatea poporului 

Revoluția este înfrântă prin intervenția militară a trupelor otomane. Însă, efectul principal al revoltei pornite de Vladimirescu a constat în desființarea domniilor fanariote și revenirea la domnii pământeni în ambele Principate Dunărene după o perioadă mai lungă de un secol de stâpânire fanariotă. Actul care a consfințit revenirea la domniile pământene și dreptul de a realiza comerț internațional liber (asupra căruia turcii dețineau monopol) a fost Convenția de la Akkerman, 1826, semnată între otomani și ruși. 

Constituția cărvunarilor (1822)

Redactat de Ionică Tăutu, acest demers reprezintă un alt proiect politic românesc care a apărut pe fondul spiritului Revoluției lui Tudor Vladimiresc...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in