Stat și politică în spațiul românesc în secolele al XIX-lea-al XX-lea

Cerință Bac

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre stat și politică în spațiul românesc în secolele al XIX-lea – al XX-lea, având în vedere:

  • menționarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în secolul al XIX-lea;
  • precizarea unei cauze a adoptării constituției din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și menționarea a două trăsături ale acestei constituții;
  • prezentarea unei caracteristici a unei constituții adoptate în România Mare;
  • formularea unui punct de vedere referitor la rolul constituției în construcția democrației postdecembriste din România, în a doua jumătate a secolului al XX-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Eseu despre stat și politică în spațiul românesc în secolele al XIX-lea-al XX-lea

Statul și politica din spațiul românesc au cunoscut numeroase modificări în secolele al XIX-lea-al XX-lea, fapt datorat atât situației interne cât și situației internaționale la care România a fost nevoită să participe diplomatic și armat pentru a-și îndeplini obiectivele sale. Această perioadă reprezintă de asemenea și consolidarea statului român modern, consolidare înfăptuită prin proiectele politice elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea și evenimente marcante precum Unirea Principatelor din 1859, cucerirea independenței în 1877-1878 și Marea Unire din 1918, toate scoțând în evidență dorința de unitate și libertate a românilor.

Un proiect politic important din secolul al XIX-lea a fost „Cererile norodului românesc” întocmit în perioada revoluției lui Tudor Vladimirescu. Astfel că, în actul elaborat în februarie 1821 se cereau recunoașterea suveranității poporului, desființarea privilegiilor, reforme în domeniile importante și întărirea autonomiei. Cu toate că mișcarea revoluționară a fost înăbușită în cele din urmă de forțele armate otomane și programul nu a fost aplicat, repercusiunile au fost benefice pentru Țările Române, marcând încheierea epocii fanariote. 

Un alt proiect politic a fost întocmit în Țara Românească în timpul revoluției din anul 1848 care a cuprins întreg teritoriul românesc, izbucnită pe fondul nemulțumirilor sociale și naționale ale românilor. Redactată de Ion Heliade Rădulescu, „Proclamația de la Islaz” prevedea, printre altele, independența în justiție și administrație fără amestecarea puterilor internaționale, domn responsabil pe cinci an...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in