Proiecte politice referitoare la statul român modern

Cerință Bac

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre proiecte politice referitoare la statul român modern, având în vedere:

  • menţionarea a două proiecte politice elaborate de români în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea;
  • precizarea uneia dintre ideile proiectelor politice menţionate şi prezentarea unui fapt istoric prin care aceasta a fost pusă în practică;
  • menţionarea a două acţiuni desfăşurate de România în cadrul „crizei orientale”;
  • formularea unui punct de vedere referitor la importanţa statului român modern în istoria României şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Eseu despre proiecte politice referitoare la statul român modern

Nevoia de modernizare este ilustrată în spațiul românesc încă din secolul al XVIII-lea, când unii domni fanarioți au adoptat măsuri menite să dezvolte societatea românească. Pe parcursul secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea, o parte a boierimii pământene s-a grupat în Partida Națională, asumându-și rolul de promovare a modernizării, dar și a emancipării naționale.

În contextul regimului fanariot din Moldova și din Țara Românească, boierii au reacționat față de noul regim, fiind nemulțumiți de pierderea monopolului politic, dar și de statutul politico-juridic al Principatelor. Drept consecință, au fost întocmite numeroase memorii adresate atât puterilor creștine (Rusia, Prusia, Austria), dar și Imperiului Otoman.

Astfel, în 1772, boierii munteni au înaintat un memoriu, în contextul tratativelor de la Focșani, în care au solicitat unirea Moldovei cu Țara Românească sub garanția puterilor creștine, dar și revenirea la domniile pământene.

În secolul al XIX-lea, Partida Naționala elaborează zeci de memorii care au vizat modernizarea. O parte dintre acestea au fost radicale , solicitând unirea și independența. Boierii au elaborat proiecte politice care au vizat și forma de guvernământ, unii pronunțându-se pentru republică, în timp ce majori...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in