Lock

Participarea României la relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea

Lock

Cerință Bac - August-Septembrie 2013 - Subiectul III

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre participarea României la relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea, având în vedere:

  • menționarea a două fapte istorice desfășurate de România, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în cadrul „crizei orientale” și precizarea unui alt stat implicat în aceasta;
  • prezentarea unei consecințe a implicării României în „criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  • menționarea a două acțiuni desfășurate de România în cadrul relațiilor internaționale de la începutul secolului al XX-lea;
  • formularea unui punct de vedere referitor la consecințele politicii promovate de România în relațiile internaționale de la începutul secolului al XX-lea pentru evoluția statului român și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Eseu despre participarea României la relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea

Relațiile internaționale din secolul al XIX- lea – începutul secolului al XX-lea sunt caracterizate de schimbarea raporturilor de forțe în plan internațional, în contextul „crizei orientale”. Astfel, între Rusia și Poarta Otomană există o permanentă stare de tensiune și război, implicând și alte state europene, printre care și România. Lupta celor două state pentru dominație în zona balcanică va determina numeroase schimbări în ceea ce privește statutul politico-juridic al spațiului românesc, favorizând mai întâi întemeierea statului român modern, iar apoi obținerea independenței României, aceste obiective naționale realizându-se pe fondul mutațiilor care au loc în plan internațional, ale căror protagoniste sunt Rusia și Turcia.

Astfel, în contextul redeschiderii “problemei orientale” în 1875, România acționează împotr...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in